TOEGANG VERKRIJGEN TOT JULLIE HOGER KRACHTPOTENTIEEL
Doorgegeven via Ronna

Geliefde Meesters, het Ascensiedoel voor de mensheid, in dit tijdperk van aardse ervaring, is om alle resterende Zielsfragmenten van het individuele ZieleZelf in de Derde en Vierde Dimensies te integreren. Dit zal de aanzet geven tot een hereniging met jullie Spirituele Drie-Eenheid, een Heilig Facet van jullie Goddelijke Zelf, die in het eerste subniveau van de Vijfde Dimensie op jullie terugkeer wacht. Dit is het belangrijkste doel voor de mensheid in deze evolutieronde.

Onthoud, de HELE Schepping – het Omniversum op alle niveaus – is Kosmische Energie, die werd uitgezonden vanuit de Hart-Kern van de Opperschepper. Deze Energie bestaat uit trillingsfrequenties van oneindige variaties die elkaar doordringen, en toch van elkaar gescheiden zijn door het verschil in frequentiepatronen van Licht. Het Licht / de Energie van de Schepper bevat alle bestanddelen van de Schepping, en deze ontelbare Gezaaide Patronen van Licht vormen samen de complexiteit van de vele niveaus van materiële manifestatie. De termen die worden gebruikt om de verschillende niveaus van de Schepping te omschrijven, zoals “Dimensies en Subdimensies“, worden gebruikt om duidelijkheid over en inzicht in de zeer complexe aard van de werkelijkheid waarin de hele Schepping bestaat te geven.

We hebben de stadia of niveaus van het Ascensieproces dat de mensheid momenteel ervaart gedefinieerd als “EVOLUTIESTADIA“. Wanneer jullie binnen de trillingsvelden van de Derde Dimensie je mentale, emotionele, fysieke en etherische lichamen weer in evenwicht en harmonie gebracht hebben, zijn jullie klaar om je op de Vierde Dimensie en de Emotionele-Astrale Vlakken te richten.

De meeste van de gevorderde Zielen die in de afgelopen vijftig jaar of zo geïncarneerd zijn, kwamen binnen met hun ZielsFragmenten van de Derde Dimensie reeds in harmonie gebracht en geïntegreerd, en velen kwamen binnen met ook een behoorlijk deel van hun Fragmenten van de Vierde Dimensie al geïntegreerd. Deze dierbare Zielen zijn degenen die erin hebben toegestemd in de illusionaire dichtheid van de Derde en Vierde Dimensies af te dalen, om de Voorhoede/Wegwijzers te worden die jullie het spiraalvormige opwaartse pad op zouden leiden en de weg zouden wijzen naar de eerste rijken van het Vijfde Koninkrijk. Wanneer deze dappere Lichtdragers worden opgeheven, worden ook de Aarde en de hele mensheid opgeheven.

Een periode waarin je van veel zaken afstand doet gaat vooraf aan het volledig verlaten van het Vierde Menselijke Koninkrijk (de Vierde Dimensie). Jullie moeten de uitdagingen en testen van het vierde stadium van het Ascensieproces ervaren, om te kunnen terugkeren naar het oorspronkelijk ontworpen pad van Licht en schaduw, om de reis van dualiteit te voltooien. Door dit te doen zullen jullie toegang krijgen tot het Vijfde Koninkrijk van de Heilige Drie-Eenheid, die de basis van de Vijfde-dimensionale werkelijkheid is.

(Ieders onthechtingsproces verschilt, afhankelijk van de laag negatieve trillingspatronen die men innerlijk met zich meedraagt van zijn/haar vele ervaringen uit vorige levens.)

Aan het einde van het Vierde-Dimensionale stadium zullen de vele Fragmenten of Zielsuitbreidingen van jullie ZieleZelf van de Derde en Vierde Dimensies zijn teruggekeerd naar het punt van oorsprong binnenin jullie Godscel met Ruitvormige Kern. Jullie doel is om een levende, bewust geïntegreerde, beZielde persoonlijkheid te worden. Een door de Ziel geïnspireerde geest streeft verlichting na en brengt dit over. Na verloop van tijd zullen jullie je hogere, intuïtieve aard aanboren, die jullie zal helpen een verfijndere en expansievere waarneming te ontwikkelen. Een voltooiing van het Vierde Stadium van Evolutie zal resulteren in een samensmelting van Liefde/Intelligentie tussen de Ziel en de persoonlijkheid.

Ja, het is mogelijk om in het fysieke voertuig deze spirituele toestand van Zielsbewustzijn te bereiken. Op dit moment staan veel Sterrenzaad-Zielen op het punt dit doel te verwezenlijken. Het zal een normaal iets worden in de komende twintig jaar of zo, en de Ascensie van de mensheid zal gedurende deze eeuw versnellen. Deze unieke fase van Ascensie was ontworpen als een “Groeps-Ascensie“, waarbij groepen van gespecialiseerde Zielen, die samen dit Subuniversum binnenkwamen, zich geleidelijk aan herenigen. Jullie reis in de afscheiding is voltooid, en jullie komen wederom samen nu jullie dit fantastische avontuur starten terug naar de hogere rijken van Licht en leven.

Jullie zullen leren dat men, om een ZELF-MEESTER te worden, het volgende moet zijn:

ONAFHANKELIJK *** ZELF-GECONDITIONEERD *** ZELFBEWUST *** ZIELS-BEWUST

Een Zelf-meester reageert op zijn/haar omgeving, terwijl hij/zij de alledaagse levenservaringen vanuit een hoger gezichtspunt waarneemt. Jullie zullen leren wat het betekent om “in de wereld, maar niet van de wereld te zijn“. De aard van de Ziel is liefde; Daarom zullen jullie overvloedige vreugde en stralende liefde beginnen te ervaren van binnenin jullie Hart/Ziel. Jullie zullen nog steeds persoonlijke en fysieke tegenspoed ervaren; maar jullie zullen de wijsheid en de hulpmiddelen hebben om deze te overstijgen. Het belangrijkste doel van de Ziel om in een lichaam te incarneren is niet om te leren; de Ziel wenst ervaringen op te doen. In Zijn oorspronkelijke rijk, heeft de Ziel Kosmisch Bewustzijn. De Ziel neemt de vorm van een fysiek voertuig aan om lichamelijkheid te ervaren, en in die staat van Zijn streeft de Ziel besef en begrip na via verschillende gradaties van bewustzijn van het fysieke brein. Het belangrijkste doel van een beZielde persoonlijkheid is om zich te bekwamen in het naar beneden, naar het fysieke vlak brengen van de hoogste frequenties van GodsBewustzijn die hij/zij kan belichamen, en deze naar buiten, de wereld in te stralen. Dit resulteert in verlichting en Zelfmeesterschap.

Door het proces van integratie en assimilatie herenigt het ZieleZelf langzaam alle Fragmenten van Zichzelf in de Derde en Vierde Dimensies in het fysieke voertuig, en creëert zo een beZielde persoonlijkheid. De Wil van de Ziel en de wil van de menselijke persoonlijkheid moeten één worden, om afgestemd te kunnen zijn op het volgende hogere niveau van GodsBewustzijn. Onthoud, de Ziel is slechts een flauwe reflectie/Facet van diens oorspronkelijke GodZaad-Atoom in dit Subuniversum. Het primaire doel van de Ziel is altijd geweest om uiteindelijk terug te keren naar een staat van Goddelijk Bewustzijn.

Terwijl jullie je in een fysiek voertuig, in dit zonnestelsel, en in deze tijden van transformatie bevinden, houdt jullie terugreis uit materialiteit o.a. het ervaren en in harmonie brengen in van de verschillende subdimensionale niveaus van waarneming – of wat als STADIA VAN BEWUSTZIJN is aangeduid – die het corrigeren en in harmonie brengen vereisen van verschillende negatieve gedachtevormen van bewustzijn in de vele Zielsfragmenten die jullie door de eeuwen heen hebben gecreëerd. Door dit te doen zijn jullie geleidelijk deze dierbare Facetten van jezelf aan het integreren. Na verloop van tijd zullen jullie, op deze Ascensie-reis, alle lager frequentiële Zielsfragmenten die jullie hebben gecreëerd integreren. En jullie bevinden je nu in het proces van het downloaden, via jullie ZieleSter, van alle hoger frequentiële Facetten van Ziels-bewustzijn.

De Bovenbewuste Geest en de Ziel werken in harmonie met elkaar samen, zodra een persoon de innerlijke stem van de Geest begint te horen en hiernaar begint te luisteren. Het ZieleZelf begint Zijn pakhuis aan mentale en emotionele wijsheid, via Zijn GeheugenZaad-Atomen, te downloaden of uit te stralen naar het fysieke, emotionele, mentale en etherische Wezen van het individu. Deze geheugencellen van bewustzijn worden zorgvuldig in de gaten gehouden en zo gekalibreerd dat ze niet van hogere frequentie zijn dan het fysieke voertuig aankan. Het Lichtquotiënt van deze gedachtevorm-patronen zal geleidelijk toenemen, en uit hoger frequentiële energie bestaan, naarmate de aspirant vordert op het Pad van Licht. In progressieve fases vindt er een fusie of bewuste samensmelting van de Ziel en het ego/begeerte-lichaam/persoonlijkheid plaats, totdat een punt van evenwicht wordt bereikt. Dit wordt een “Zielsversmelting” genoemd, waarbij de zoeker een beZielde persoonlijkheid wordt. De Vierde Dimensie zou een “overgangswerkelijkheid” genoemd kunnen worden, want dit is waar de mensheid alle programmeringen van het verleden begint los te laten. Het rijk van de Vierde Dimensie is meer emotioneel van aard, en daarom beginnen het hart en het gevoel de meeste focus te krijgen. De Ouderen noemden het het “Rijk van Maya of illusie.”

Het collectieve massabewustzijn van de mensheid creëerde de onderste drie dimensionale niveaus, welke de Astrale Vlakken van de Vierde Dimensie zijn, en dit is waar het grootste deel van de mensheid zich mentaal bevindt totdat ze geleidelijk aan naar binnen beginnen te keren en te luisteren naar de wenken van hun Hoger ZieleZelf. De ego/begeerte-persoonlijkheid is de meester-manipulator van dit rijk, en dringt er voortdurend op aan om meer voldoening en geluk te zoeken via sensatie en het verwerven van bezit. Wanneer de bewustwordingsfase behorende bij de Vierde Dimensie bijna voltooid is, maken jullie contact met jullie Heilige Drie-Eenheid via de Antakarana, een directe stroom van Leven/Licht van jullie GodZaad-Atoom. Op dat moment begint een GeheugenZaad-Atoom, dat opgeslagen is in de Stuitchakra aan de basis van de ruggengraat, langzaam spiraalsgewijs via de Lichtstaaf van Kracht, langs de wervelkolom omhoog te gaan, en verankert zich dan in de Pijnappelklier. Dit zal op zijn beurt een ander GeheugenZaad-Atoom van Hoger Bewustzijn in de Pijnappelklier activeren – jullie nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor het komende tijdperk.

Jullie zullen beginnen jullie innerlijk krachtpotentieel aan te boren wanneer jullie de hogere subniveaus van de Vierde Dimensie binnengaan. Materie wordt vloeiender, en daardoor wordt het gemakkelijker om jullie wensen te manifesteren. Dat is de reden waarom jullie moeten leren om zelfverzekerd te zijn en om jullie gedachten met duidelijke intentie te focussen. Een gedisciplineerde geest verbindt de ketens van gedachte met elkaar in een juiste volgorde. Het is van vitaal belang dat jullie begrijpen dat verstrooide gedachten schadelijk zijn voor jullie vooruitgang. In het heden leven – in het NU-moment – is een essentieel onderdeel in het bereiken van Zelfmeesterschap. Mentale inspanning is vereist om het pad van verlichting succesvol te bewandelen.

Geleidelijk aan zal een groot deel van jullie herinneringen aan gebeurtenissen in het verleden beginnen te vervagen wanneer jullie het rijk van de instinctieve hersenen/geest verlaten en de rijken van de kosmische stroom van kennis en jullie Heilige Geest binnengaan. Belangrijke eigenschappen van een Zelf-meester zijn geconcentreerde waarnemingsvaardigheden en onschadelijkheid in gedachte, woord en daad. Als een aspirant op het Pad, zullen steeds grotere kosmische waarheden aan jullie worden geopenbaard. Toch moeten jullie je ervan bewust zijn dat de kleinere grondbeginselen van tijdloze wijsheid voortdurend zullen worden uitgebreid om de unieke regels, wetten en waarheden van het volgende niveau van bestaan te integreren in de eindeloze cyclus van Ascensie in bewustzijn.

TERWIJL JULLIE JE EROP VOORBEREIDEN EEN VIJFDIMENSIONALE OMGEVING BINNEN TE GAAN, ZULLEN JULLIE EEN UPGRADE VAN JULLIE EMOTIONELE HOUDING ERVAREN EN EEN VERGROTING VAN JULLIE MENTALE BEGAAFDHEID.

Het is belangrijk dat jullie “onafgemaakte zaken” niet uit de weg gaan, maar dat jullie in je huidige omgeving (omstandigheden) blijven, terwijl jullie beslissen wat je “voorbeschikte passie” is (of wat je volgende stap naar Zelfbewustzijn zal gaan zijn). Jullie moeten de belangrijkste kwesties die nog in jullie auraveld zijn oplossen en in harmonie brengen – de oude zaken die nu relevant zijn. Met andere woorden, als jullie leven thuis een chaos is, of als jullie ontevreden zijn over je baan of één van jullie persoonlijke relaties, dan is er innerlijk werk dat gedaan moet worden voordat jullie harmonie en evenwicht kunnen manifesteren in jullie uiterlijke wereld.

Maak de inventaris op en probeer te ontdekken welke lessen geleerd moeten worden van elke situatie. Tracht het beste te zien in iedereen, en streef er bewust naar om jullie houding aan te passen. Elke persoon waarmee jullie te maken krijgen, en elke situatie die iedere dag aan jullie wordt gepresenteerd die een impact op jullie heeft, bevatten een les die geleerd moet worden.

Het grootste ding dat iedereen ervan weerhoudt om Zelfmeesterschap te bereiken en om aanspraak te maken op de schoonheid, overvloed, vreugde, vrede en harmonie – wat het Goddelijke Geboorterecht voor de hele mensheid is – is angst. Angst om te falen; angst voor het onbekende; angst voor succes, en angst om uit de comfortzone van jullie huidige bestaan te stappen.

We hebben het al eerder gezegd, jullie aardse contract voor dit leven bevindt zich in de laatste fases van voltooiing, en dat geldt voor iedere Ziel op Aarde. We hebben gezegd dat het Goddelijke Plan de volgende fase of niveau is in gegaan – er is niet veel tijd meer – en dit betekent dat iedereen voorwaarts moet gaan op de spiraal van Ascensie. Dit betekent ook dat ieder mens op Aarde in de gelegenheid wordt gesteld om een nieuw “Galaktisch Contract” te schrijven. Dat betekent het script schrijven voor jullie eigen toekomst of anders wordt deze voor jullie beslist, en dan zal het lang niet zo opwindend zijn en of gevuld met zoveel potentieel. Iedereen moet de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen verleden, heden en toekomst. “KEN UZELVE” is belangrijker dan ooit.

Mijn moedige Dragers van het Licht, op een bepaald niveau is het collectieve bewustzijn van de mensheid dieper in een gevoel van scheiding, angst voor geweld, en angst over wat de toekomst in petto heeft weggezakt. Maar er is nog een ander deel van het menselijk collectieve bewustzijn, dat steeds overheersender wordt, want dit deel neemt van dag tot dag exponentieel in kracht toe. Deze laag van het bewustzijn is doordrongen van onvoorwaardelijke liefde, hoop, verlangen naar vrede en harmonie tussen alle mensen. Wij zeggen jullie dat deze tweede band van bewustzijn – de band van Licht – de schaduwen van angst en scheiding zal overwinnen en dit al aan het doen is. De progressie van de kosmos in de evolutionaire spiraal voor de terugkeer naar hoger bewustzijn onder alle Facetten van de Schepping zal niet worden uitgesteld of geweigerd. Jullie beginnen het echt te begrijpen, en het innerlijke verlangen wordt sterker en dwingender naarmate jullie hoger en hoger reiken op jullie persoonlijke heilige reis. In het begin van deze Subuniversele reis hadden wij een perfecte verstandhouding en waren we zuiver op elkaar afgestemd. Samen zijn we langzaam maar zeker terug aan het keren naar die prachtige staat van Eenheid. Ik ben jullie trouwe vriend en constante metgezel, IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2015 Doorgegeven via Ronna
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net