DE VIJF KONINKRIJKEN / DIMENSIES VOOR DEZE RONDE VAN DE AARDSE ASCENTIE
Doorgegeven via Ronna

Geliefde meesters, alles in het Universum krijgt zijn eigen soort bewustzijn mee en zijn eigen niveau van waarneming. Onthoud, de HELE Schepping – het Omniversum op alle niveaus – is Kosmische Energie, die werd uitgezonden vanuit de Hart-Kern van de Opperschepper. Deze Energie bestaat uit oneindig veel variaties van trillingsfrequenties, die elkaar doordringen, en toch van elkaar gescheiden zijn door het verschil in frequentiepatronen van Licht. De Licht/Energie van de Schepper bevat alle componenten van de Schepping, en deze ontelbare Gezaaide LichtPatronen vormen samen de complexiteit van de vele niveaus van materiële manifestatie. De termen die worden gebruikt om de diverse niveaus van de Schepping te omschrijven, zoals “Dimensies en Subdimensies,” werden gebruikt om de zeer complexe “aard van de werkelijkheid” waarin jullie bestaan, te verhelderen en begrijpelijk te maken. Zoals de meesten van jullie weten, heeft elke Dimensie binnen jullie aardse etherische omgeving zeven subniveaus.

DERDE EN VIERDE DIMENSIES * DUALITEIT
ENERGIE + MATERIE
POSITIEF / ACTIEF ** NEGATIEF / ONTVANKELIJK

VIJFDE DIMENSIE * DRIEVOUDIGHEID
DUALITEIT + SPIRIT + MATERIE
IS GELIJK AAN: HARMONIEUZE MATERIE

EERSTE DIMENSIE * HET RIJK VAN DE MINERALEN: Eerste Dimensie en lagere subniveaus van de Tweede Dimensie: De Rijken van de Mineralen en Planten worden strikt geregeerd door instinct, en ze worden doordrenkt met Goddelijk Licht/Leven via de Rijken van de Devas en Elementalen. Het milieu van de Eerste Dimensie is de wereld van de elementen, de bouwstenen van de materiële wereld, van de sub-atomaire elementen tot de bodem, rotsen en water die de massa van de Aarde vormen. Dit is de basis voor de manifestatie van al het plantenleven, en de thuisbasis van het laagste niveau van het Rijk van de Elementalen wiens missie het is om de levengevende elementen of voedsel van de zon door te geven aan alle mineralen- en plantenrijken. Onder leiding van het Rijk van de Elementalen, begon het Plantenrijk ook een instinctief verlangen te ervaren om te reiken naar het zonlicht en zich te koesteren in de warmte van diens straling.

TWEEDE DIMENSIE * FLORA & FAUNA * PLANTEN- EN DIERENRIJK: Het middelste niveau van de Tweede Dimensie is waar het Dierenrijk zich materialiseerde en waar zich een subniveau van bewustzijn ontwikkelde. Oorspronkelijk werd het Dierenrijk in leven gehouden en gevoed door het plantenleven – het is nooit de bedoeling geweest dat ze carnivoren werden. Basisgevoelens en emoties begonnen voor te komen in de Tweede Dimensie naarmate het Dierenrijk evolueerde en dingen begon te ervaren zoals oer-angst, woede en instinctieve liefde of compatibiliteit met een sterk verlangen naar gezelschap. Het Dierenrijk wordt sterk beïnvloed door aangeboren instinct. Tussen incarnaties in, keren de Vonken van de dieren terug naar de GroepsZiel waar ze vandaan komen.

DERDE DIMENSIE: Sinds de mensheid vele duizenden jaren geleden in bewustzijn is gedaald, zijn de Aarde en haar fysieke omgeving samengesteld geweest uit componenten van de Derde/Vierde Dimensie. De Derde Dimensie bestaat uit lengte, breedte en diepte van de ruimte. De Bewuste Wezens van deze Dimensie zijn het meer ontwikkelde Dierenrijk (groepsbewustzijn) en de Mensen, die een geïndividualiseerd Zielsbewustzijn hebben.

DERDE KONINKRIJK / DERDE DIMENSIE: * EERSTE DRIE SUBNIVEAUS * KONINKRIJK VAN DE DIEREN / NATUUR: Hoger-bewuste soorten van het Dierenrijk – instinctief / onbewust.

EERSTE DRIE NIVEAUS VAN DE DERDE DIMENSIE: dieren die geleidelijk evolueren tot een hogere soort, en die een beperkte bewuste intelligentie hebben ontwikkeld, vallen binnen dit gebied van intelligentie: bijvoorbeeld primaten (apen), olifanten, paarden, honden en katten. In een toekomstige fase van het Ascentieproces zullen zij worden “bezield,” en zal hun een geïndividualiseerd IK BEN bewustzijn worden toegewezen.

Er zijn ook mensen – zeer jonge Zielen – die hun geïndividualiseerde IK BEN bewustzijn verkregen in een recentere “Ronde van de evolutie”. Hun eerste geïncarneerde ervaringen hebben in dit zonnestelsel of op het Aardse Vlak plaatsgevonden, en ze functioneren dan ook nog steeds met een instinctieve natuur met dierlijk/menselijke basis, en hebben een wisselende mate van intellectuele capaciteit. Deze Zielen zijn de ware “aardbewoners.”

Jonge of jong volwassen Zielen incarneren niet langer op Aarde. Alleen “volwassen en oude Zielen”, die enorm veel geïncarneerde ervaringen in dit universum en mogelijkerwijs ook in andere universa hebben gehad, incarneren nu op Aarde.

DERDE DIMENSIE * SUBNIVEAUS VIER TOT EN MET ZEVEN * MENSELIJK KONINKRIJK: Het DrieDimensionale rijk van materiële expressie is meer gericht op het mentale, met een sterk verlangen om te creëren, te veroveren en om de natuur te beheersen. Het is het laagste niveau van het ervaringsgerichte bestaan van de mensheid. Een fundamentele, instinctieve aard tot overleven begon zich te ontwikkelen met een geleidelijk, beperkt bewustzijn van het zelf “Ik ben gescheiden van en anders dan jij.” Mensen begonnen op te rijzen uit een kudde-staat van bewustzijn, waar zelden unieke of geïndividualiseerde gedachten voorkwamen. De meeste kennis kwam voort uit de instinctieve natuur van de groep en basisconcepten die werden doorgegeven door de oudsten.

VIERDE KONINKRIJK / VIERDIMENSIONAAL MENSELIJK KONINKRIJK: Onderbewust en bewust bewustzijn. In de Vierde Dimensie wordt een bewustzijn van het “NU”-moment toegevoegd aan de lengte, breedte en diepte van de ruimte. De Vierde Dimensie is het rijk van emoties, Maya/illusie – het Astrale Vlak. Daar dit het beginstadium van de hogere frequenties is, is de tijd vloeiender, en beginnen de wetten van tijd en ruimte te veranderen. Het wordt ook wel het Etherische Rijk genoemd. Je moet door de geloofsstructuur van het massabewustzijn heen, die vooral bestaat uit een conglomeraat van onharmonieuze, Drie/Vier-Dimensionale trillingen. Het is jullie verantwoordelijkheid om jullie persoonlijke onharmonieuze trillingsfrequenties te wissen of te neutraliseren om de zeven subniveaus van de VierDimensionale omgeving te kunnen doorlopen, en je bewust te kunnen worden van jullie “IK BEN” in de Vijfde Dimensie.

VIERDE KONINKRIJK * SUBNIVEAUS ÉÉN TOT EN MET DRIE: MENSELIJK/MENSELIJK KONINKRIJK: Mensen in dit stadium van evolutie gebruiken nog steeds iets van hun dierlijke, instinctieve aard, en hun onderbewuste/bewuste menselijke aard. Subniveaus vier t/m zeven: het begin van de ontwikkeling van een menselijk/spirituele aard.

Walvissen en Dolfijnen zijn speciale, unieke soorten die niet binnen de evolutionaire profielen passen die we hier aan jullie presenteren zodat jullie het beter begrijpen. Zij worden gezien als de meest spirituele en intellectueel meest gevorderde soorten op Aarde. Toen de Aarde voor menselijke bewoning gecreëerd werd, werden deze wonderlijke Wezens van Licht uitgezonden vanuit ver afgelegen SterrenStelsel als “Bewaarders van het Goddelijk bewustzijn voor de menselijke soort.” Zij tekenen het ver-Licht-te, en ook het verminderde bewustzijn van alle levensvormen op, vanaf het begin van deze Subuniversele ervaring – niet alleen in dit rijk, maar ook in veel andere rijken binnen dit Subuniversum. Zij belichamen de opgetekende geschiedenis van de Aarde, alle planeten, zonnestelsels en sterrenstelsels, en ze brengen voortdurend weerkaatsende frequenties van Licht en gevorderde informatie voort.

Wijsheidsleringen uit het verleden van enkele ver-Licht-te doorgevers van Dolfijnen- en Walvissenwijsheid hebben veel informatie voortgebracht met betrekking tot deze krachtige dienaren van het Licht. De Dolfijnen en Walvissen vergemakkelijken het weven van energetische matrixen van kristallijnen bewustzijn over de hele planeet. Hierdoor kunnen mensen die vibrationeel ontvankelijk en spiritueel ‘klaar’ zijn, de diepere infusies van pure liefde in hun hele cellulaire structuur belichamen, en diepere, verfijndere niveaus van telepathische communicatie ervaren. Zij vertegenwoordigen alle Wezens op Aarde, en hun missie en hun glorie bestaan eruit de hele Aarde in een vloeibaar Auraveld van grotere liefde te houden. Ze sturen de tonen van liefde door de wateren, en diep de Aarde in, en ook naar de hele mensheid, om de evolutie van het bewustzijn op Aarde op koers te houden volgens het grotere plan. Zij zijn niet zoals ze in vorm lijken te zijn. Ze zijn fantastische, prachtige Wezens die we bewonderen, en als we er open voor staan, zullen we hun liefdevolle energie voelen terwijl ze voortdurend door de oceanen patrouilleren om de frequenties van liefde, harmonie en genade van onze Vader/Moeder God te verspreiden.

VIJFDE KONINKRIJK: VIJFDIMENSIONALE SPIRITUELE/MENSELIJKE NATUUR * EERSTE SUBNIVEAU VAN DE VIJFDE DIMENSIE: Integratie van alle Drie-/Vier-Dimensionale ZielsFragmenten is volbracht. Daarom is de beZielde Persoonlijkheid vrij van het Rad van Karma. Geleidelijke ontwikkeling van bewust/Bovenbewust/intuïtief bewustzijn – de beginfase van het HEILIG DRIE-EENHEIDS-BEWUSTZIJN.

MENTALE NIVEAU VAN BEWUSTZIJN VAN DE VIJFDE DIMENSIE: HEILIGE DRIE-EENHEID * DRIE GODSSTRALEN:

I. SPIRITUELE WIL/KRACHT: KOSMISCHE ENERGIE
II. 
LIEFDE / INTUÏTIE: WIJSHEID
III. CO-CREËRENDE – ACTIEVE INTELLIGENTIE: KENNIS

EGO/BEGEERTE-LICHAAM * INSTINCT * LAGERE GEEST                                   3D
EMOTIONELE LICHAAM * VERBEELDINGSKRACHT * BEWUSTE GEEST      lagere 4D
ZIELSBEWUSTZIJN * INTUÏTIE * HEILIGE GEEST                                                   mid 4D
beZIELde PERSOONLIJKHEID * VERLICHTING * HEILIGE DRIE-EENHEID     1e niveau van 5D

Voor een beter begrip zullen wij jullie een “ENERGETISCH VELD VAN BEWUSTZIJN” geven voor elke Dimensie – een willekeurige aanduiding die wij GSALP WATT noemen:  

** ENERGETISCHE VELDEN VAN BEWUSTZIJN **
“GOD SEED ATOM LIGHT POWER (LICHTKRACHT VAN JE GODZAAD-ATOOM)”

  • Eerste dimensie * 1.000 tot 1.999 GSALP Watt
  • Tweede dimensie * 2.000 tot 2.999 GSALP Watt
  • Derde dimensie * 3.000 tot 3.999 GSALP Watt
  • Vierde Dimensie * 4.000 tot 4.999 GSALP Watt
  • Vijfde Dimensie * 5.000 tot 5.999 GSALP Watt

FREQUENTIENIVEAUS VAN BEWUSTZIJN:

EERSTE EN TWEEDE DIMENSIES: 1.000 tot 2.500 GSALP Watt:

Hogere subniveaus van de Tweede Dimensie en de eerste drie subniveaus van de Derde Dimensie: 2.500 tot 3.300 GSALP Watt.

MEEST VOORKOMENDE NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN OM TE OVERWINNEN:

DERDE DIMENSIE: van 3.000 tot 3.999 ‘GodZaad-Atoom LichtKracht’-Watt.
Van de laagste tot de hoogste niveaus: OVERLEVINGSDRANG * ANGST * WOEDE * WRAAKZUCHTIG * HAAT * VERACHTING * SCHAAMTE * SCHULD * ONTKENNEN * ONVERSCHILLIGHEID * APATHIE * KOPPIGHEID * ELLENDIG * ONVERSCHILLIG * TOESTAAN * IN STAAT STELLEN * KUDDESTAAT * VERWARD * STAR DENKPROCES * ANGST VOOR VERANDERING * ZELFGENOEGZAAM * ANGST VOOR DE KRACHTEN VAN DE NATUUR EN DE ELEMENTEN.

VIERDE DIMENSIE: van 4.000 tot 4.999 Watt ‘GodZaad-Atoom LichtKracht’-Watt.
EERSTE, TWEEDE EN DERDE SUBNIVEAU: ELLENDIG * EGOÏSTISCH * CONFRONTEREND * HUNKEREN * VERWIJTEN * WANHOOP * ANGST * LETARGISCH * VERNEDERING * HOPELOOS * HARTZEER * VEELEISEND * TERUGTREKKEN * DESTRUCTIEF * VEROORDELEND * KOPPIG * DWEPERIJ * GEBIEDEND * DOGMATISCH * EXTREEM * FRIVOOL * IJDEL * GLAMOUR NASTREVEND * BEZITTERIG * VERVELING * MATERIALISTISCH * STERK GELOOF IN “GELUK”, LOT EN STRAF * BEREIDHEID OM MET DE STROOM MEE TE GAAN * VERSTRIKT IN “GELOOFSSYSTEEM VAN HET MASSABEWUSTZIJN” * “IK, MIJ, MIJN” FOCUS.

NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN DIE IN HARMONIE GEBRACHT DIENEN TE WORDEN, EN POSITIEVE EIGENSCHAPPEN DIE GEÏNTEGREERD DIENEN TE WORDEN:

VIERDE SUBNIVEAU – EEN BRUG NAAR HOGER BEWUSTZIJN:

GEZWOEG * FRUSTRATIE * ONTEVREDENHEID * TWIJFEL * SPIJT * TOESTAAN * IN STAAT STELLEN * PESSIMISTISCH * NEUTRALITEIT * ZORG * ONTMOEDIGD * ONWAARDIGHEID * SOMS: OBJECTIVITEIT * LEREN TE VERGEVEN * BEGRIP * HOOPVOL * OPTIMISTISCH * VERLANGEN * LEREN VAN DISCIPLINE * BEGINNEN NAAR BINNEN TE KEREN * NASTREVEN * VERTROUWEN * INZICHT * HULPVAARDIG * VRIJGEVIG * “HET VERGROTEN VAN ZELF-BEWUSTZIJN”

VIERDE DIMENSIE – VIJFDE TOT ZEVENDE SUBNIVEAU:

GEDULDIG * EXPRESSIEF * CREATIEF * GEDISCIPLINEERD * ALLEEN-ZIJN NASTREVEN * MEDEDOGEN * BARMHARTIGHEID * HARMONIEUS * SEREEN * VERTROUWEN * MOED * IN STAAT STELLEN * OPTIMISME * EERBIED * LIEFHEBBEND * VREUGDEVOL * GELUKZALIGHEID * INTUÏTIEF * HOFFELIJK * DANKBAAR * ALTRUÏSTISCH * VERLANGEN OM TE DIENEN * WAARHEIDSGETROUW * DANKBAAR * “ONTWIKKELEN VAN EENHEIDSBEWUSTZIJN”

De meesten van jullie die onze leringen hebben gevolgd zijn zich ervan bewust dat je 51% van je negatieve frequentiepatronen moet zuiveren en je ZieleLied moet afstemmen op tenminste een gedeelte van de frequenties van de lagere subniveaus van de Vijfde Dimensie om Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht te beginnen te ontvangen. Door dit te doen krijg je het vermogen om deze Essentie van verheven Licht in te ademen dat de verfijnde trillingsfrequenties van de hogere rijken bevat. Jullie, in je fysieke voertuig, worden in de gelegenheid gesteld om de Goddelijke Essentie van het Nieuwe Tijdperk, dat op dit moment de Aarde doordringt, te belichamen.

Er is geen duidelijke afbakening tussen de Dimensies, want zij bewegen in een eb en vloed golfpatroon en doordringen elkaar tot op zekere hoogte. Een groot deel van de mensheid resoneert nu met de frequenties van de hogere, meer harmonieuze frequenties van de Derde Dimensie, terwijl ze verschillende niveaus van de Vierde Dimensie aanboren en integreren. Vele toegewijde Zielen beginnen toegang te krijgen tot enkele van de frequentiepatronen van de lagere subniveaus van de Vijfde Dimensie, en er zijn zelfs enkele meer gevorderde Zielen die kleine hoeveelheden van de ZesDimensionale frequentiepatronen (en zelfs hoger) via de Steden van Licht integreren.

Mijn Beminden, wij weten dat een aantal van de concepten die we jullie doorgeven erg verwarrend kunnen zijn. Maar naarmate jullie groeien in bewustzijn en wijsheid, zal jullie Heilige Geest zich openen voor de bron van kennis die jullie in reserve hebben, en zullen jullie je herinneren en begrijpen. Ik ben altijd bij jullie. IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2016 doorgegeven via Ronna, vertaald door F. Fooij
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net