DE WET VAN RESPONSIEVE TERUGGAVE
Doorgegeven via Ronna

Geliefde meesters, de Stralen van Goddelijk Licht, die via de grote Aartsengelen door de hele Schepping worden gestraald, bevatten niet alleen de allesomvattende eigenschappen van onze Vader/Moeder God, maar ook hun gedachten en emoties van liefde en wijsheid worden voortdurend door de hele Schepping ge-Straal-d. Het is echter de verantwoordelijkheid van elk individu om ontvankelijk zijn voor dit geschenk van Levend Licht, om zo veel mogelijk te integreren, en om vervolgens een gedeelte door te geven aan de mensheid, en ook om een “donatie” van Liefde/Licht en dankbaarheid terug te geven aan de BRON van ALLES.

De Universele Wet gebiedt dat er een tijd moet komen dat alle bewuste Zielen een deel van de Goddelijke geschenken van Liefde/Leven die hen zijn toegewezen beginnen terug te geven – dit wordt de Wet van Responsieve Teruggave genoemd.

Wanneer jullie actief de aan jullie toegewezen Adamanten Deeltjes door gebed, affirmatie, meditatie en via de Wereldpiramide delen, vervullen jullie je plicht aan onze Goddelijke Ouders als een actieve en zorgzame medeschepper. Dit is de hoogste en meest effectieve vorm van tienden(1) geven. Het is belangrijk om jullie aardse rijkdom te delen, maar het is nog belangrijker om jullie liefdevolle energie, gaven en talenten van de Geest te delen.

(1) tienden geven: een systeem van donaties ingesteld onder de wet van Mozes en later ook in de Middeleeuwen in Europa gebruikt waarbij tienden werden gegeven van de oogst, van de vruchten, en van de eerstgeborene dieren etc.

Het HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, de Adamanten Deeltjes, die jullie als een ontwaakte Zelf-meester aantrekken, moet voortdurend circuleren. Slechts een bepaalde hoeveelheid – zoveel als voor elke Ziel op diens huidige niveau van ver-Licht-ing geschikt is om te integreren – kan in het fysieke voertuig worden opgeslagen. De rest moet naar buiten toe, de wereld van vorm in ge-STRAAL-d worden. De Opperschepper bestaat uit oneindige, ondefinieerbare Essentie-kracht, die zo overweldigend is, dat jullie je DIENS omvang niet eens kunnen voorstellen. Die wonderlijke Essentie-kracht is op elk dimensionaal niveau van de Schepping zodanig verminderd, dat jullie, de SterreZaad-medescheppers, aanspraak kunnen maken op jullie deel van deze grandiose energie.

Ieder menselijk Wezen heeft honderden potentiële persoonlijkheidskenmerken, die in de genetische structuur van zijn/haar vier lichaamssystemen (fysiek/mentaal/emotioneel/etherisch) zijn opgeslagen. Het is aan elke persoon om te bepalen welke persoonlijkheidskenmerken hij/zij zal ontwikkelen en presenteren aan de buitenwereld. Hoe sneller jullie je negatieve persoonlijkheidskenmerken neutraliseren of harmoniseren, des te sneller zal jullie goddelijk potentieel of jullie meester-Zelf tevoorschijn komen. Alleen dan krijgen jullie toegang tot jullie volledige potentieel als een co-creërende meester op de fysieke vlakken van bestaan.

Wanneer jullie innerlijk een bepaald niveau van harmonie bereiken, openen jullie de poorten in het fysieke lichaam naar de hogere Dimensies: de Ascentiechakra of Medulla Oblongata aan de basis van de schedel; het achterportaal van jullie Heilig Hart; jullie Heilige Geest, die gelegen is in het bovenste, achterste gedeelte van de hersenen; en de vergroting van de opening van de Kruinchakra en jullie Lichtkolom. Dit zijn de belangrijkste fysieke stappen in het Ascentieproces, want zij zullen jullie verbinding met de Rivier van Leven, die de Levende LichtDeeltjes van de Schepping genaamd Adamanten Deeltjes bevat, zuiveren en vergroten.

Op dat punt beginnen jullie een krachtveld te bouwen bestaande uit het Volledig-Spectrum Licht voor dit Sub-universum, terwijl jullie ernaar streven een Zelf-meester te worden, en een bewuste medeschepper die alleen maar die dingen creëert die voor het grootste goed van iedereen zijn. Vanaf dat punt krijgen jullie ademhalingsoefeningen en affirmaties een geheel nieuwe betekenis.

Om een levende zijrivier voor de Rivier van Leven te worden moeten jullie je erop voorbereiden om de Essentie van het Leven in en door jullie heen te laten stromen. Jullie moeten gebruiken wat jullie nodig hebben, en dan de rest verder laten stromen, klaar en beschikbaar om te worden gebruikt in de wonderlijke creaties van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk. Op deze manier zullen jullie dragers en dienaren van het Licht worden. Dit is de ultieme boodschap van alle leringen die we jullie in de afgelopen jaren hebben gegeven. Dit is het doel van Zelfmeesterschap. Dit is de weg van Ascentie.

De HEILIGE DRIE-EENHEID is het voertuig via welke het GodZaad-Atoom (Ik-Ben-Aanwezigheid) werkt, net zoals de Ziel door de persoonlijkheid op het Aardse Vlak werkt. Het Causale Lichaam in het zevende subniveau van de Vierde Dimensie is een voertuig van hoger Zielsbewustzijn. Het Causale Lichaam is het Spirituele Lichaam van de ZielsFragmenten van ons GodZaad-Atoom, en het is een intermediair tussen Geest en materie, leven en vorm.

DE DRIE KOSMISCHE LICHTKOORDEN: Er zijn drie KOSMISCHE GOUDEN KOORDEN VAN LICHT DIE VANUIT JULLIE GODZAAD-ATOOM KOMEN, die door jullie vele HEILIGE DRIE-EENHEDEN heen naar beneden stromen, jullie vierdimensionale Causale Lichaam binnen, en dan naar beneden jullie OverZiel/Hoger Zelf en het fysieke voertuig binnenstromen. De drie koorden zijn het LEVENSKRACHTENERGIE-KOORD, het BEWUSTZIJNSKOORD, en het CREATIVITEITSKOORD.

  1. De Adem van het Spirit/Leven/Energie-Kanaal (dat twee Draden van regenboogkleurig Licht bevat) verankert zich eerst in de OverZiel/Hoger Zelf in de ZieleSter. Van de twee Levensenergie-Draden wordt dan één – een Gouden koord – verankerd in een GodZaad-Atoom in de pijnappelklier, en de andere – een Zilveren Koord – wordt verankerd in de GodsCel met Ruitvormige Kern in het Heilig Hart. Dit essentiële “LEVENSKOORD” gebruikt de bloedstroom als primair verdeelmiddel.
  2. Het Bewustzijnskoord verbindt zich met jullie Overziel/Hoger Zelf in jullie ZieleSterchakra, en verankert zich vervolgens in de pijnappelklier in de hersenen.
  3. Het Creativiteitskoord verbindt zich met de rechterhelft van de hersenen van de hogere geest van intuïtie en inspiratie, en met de Heilige Geest.

ENKELE VAN DE BELANGRIJKSTE, PERMANENTE ZAADATOMEN IN HET FYSIEKE VOERTUIG ZIJN:

  1. EEN MENTAAL ZAADATOOM VAN DE EERSTE STRAAL IN DE PIJNAPPELKLIER
  2. EEN HART-ZAADATOOM VAN DE TWEEDE STRAAL IN HET HEILIG HART
  3. EEN ASTRAAL ZAADATOOM VAN DE DERDE STRAAL IN DE ZONNEVLECHT
  4. EEN ZAADATOOM IN DE STUITCHAKRA MET EEN RESERVEVOORRAAD ADAMANTEN DEELTJES VAN LICHT
  5. EEN TWEEDE ZAADATOOM IN DE STUITCHAKRA DAT JULLIE GODDELIJKE BLAUWDRUK VOOR HET OPKOMENDE WATERMANNENTIJDPERK BEVAT

De hogere wijsheid en verfijnde energie die nodig zijn voor het doorlopen van de subniveaus van de Derde en Vierde Dimensies worden geleverd door de eigenschappen en kwaliteiten van de drie GodStralen van elke meer verfijnde Overziel/Hoger Zelf. Deze vitale energie stroomt door de Drievoudige Koorden van Leven/Licht iemands Kolom van Licht binnen: Levenskracht-Energie / Bewustzijn / Creativiteit.

Wanneer een persoon geleidelijk ontwaakt en luistert naar de wenken van de Ziel en het Hoger Zelf, waardoor hij/zij een Zoeker van hogere wijsheid wordt, worden het Bewustzijns- en CreativiteitsKoord actief, en beginnen vitale frequenties van Zelfmeesterschap en Ascentie het fysieke voertuig binnen te stromen. Uiteindelijk zullen hoger frequentiële trillingspatronen door jullie GODZAAD-ATOOM naar beneden gestraald worden via de kolom van Licht van de Rivier van Leven – de Antakarana – de ZieleSter in, en vervolgens direct de Pijnappelklier en de Hypofyse in, en de Heilige Geest en Heilig Hart. De fysieke geest, die voorheen beheerst werd door de persoonlijkheid van het ego/begeerte-lichaam, wordt nu beheerst door het hoger frequentiële bewustzijn van het ZielZelf.

Elke Heilige Drie-Eenheid had een lager LichtQuotiënt naarmate het verder de leegte en de dichtheid van de Schepping in ging. De eerste fase van het bewustzijn van de Vijfde Dimensie – het dichtste, eerste subniveau – zal een focus op het mentale lichaam en de integratie van de Goddelijke Wil initiëren. Specifieke evolutionaire wetten zijn van toepassing op elk subniveau en op elk volledig vlak van bewustzijn.

Elke HEILIGE/SPIRITUELE DRIE-EENHEID bevat de Essentie van de Drie GodStralen voor dit Subuniversum: GODDELIJKE WIL * LIEFDE / INTUÏTIE * INTELLIGENTIE IN ACTIE.

DE WETTEN VAN SPIRIT IN DE VIJFDE DIMENSIE HOUDEN HET VOLGENDE IN: leren hoe je energie gebruikt in de fysieke, materiële wereld met behulp van de drie GodStralen van binnenuit jullie GODZAAD-ATOOM, via de HEILIGE DRIE-EENHEID van het eerste subniveau van de Vijfde Dimensie, op wie jullie je langzamerhand aan het afstemmen zijn. Ook is het van groot belang dat jullie leren om gefocused te blijven in het Stiltepunt van Oneindigheid – het NU-moment van Godskracht.

Het DRIE-EENHEIDS-aspect van de Derde en Vierde Dimensies, LICHAAM/INTELLECT/GEEST, zal een geperfectioneerde DUALITEIT worden, een beZielde Persoonlijkheid – een volledig bewuste Ziel op het fysieke vlak. Vanaf dat moment is de beZielde Persoonlijkheid direct verbonden met de Heilige Drie-Eenheid van het eerste niveau van de Vijfde Dimensie, die verbonden is met alle hoger frequentiële Heilige Drie-Eenheden in de Meervoudige Dimensies. Na het voltooien van deze evolutiefase, zal er niet langer een OverZiel/Hoger Zelf in de Derde en Vierde Dimensies zijn.

HOOFD: HEILIGE DRIE-EENHEID * WIL / DOEL

HART: ZIEL * WIJSHEID / INTUÏTIE

ZONNEVLECHT: * BEZIELDE PERSOONLIJKHEID (Dit gebeurt nadat het ego/begeerte-lichaam zijn juiste rol als dienaar van de Ziel weer op zich genomen heeft, zodat deze vervolgens in het ZONNEKRACHTCENTRUM kan worden opgenomen).

Het primaire doel van de Ziel is om het fysieke voertuig dat hem herbergt erop voor te bereiden om genoeg ScheppersLicht te integreren teneinde zijn frequenties te verhogen van een Derde-/Vierde-Dimensionale omgeving naar het eerste niveau van de Vijfde Dimensie. Op dat moment wordt het fysieke voertuig beZield of een bekrachtigde Ziel, in een passend voertuig. De aspirant is niet langer slechts een menselijk Wezen met een voedende Ziel. Elke persoon is als een mini-draaikolk in een oceaan van dynamische, wervelende energie van de Schepper.

DE HEILIGE DRIE-EENHEID IS EEN UITING VAN JULLIE GODZAAD-ATOOM.

HET ZIELZAAD-ATOOM IS EEN BELICHAMING / EEN FACET VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID.

DE PERSOONLIJKHEID IS EEN UITDRUKKING VAN DE ZIEL.

Wanneer jullie de subniveaus van de Vijfde Dimensie doorlopen, is er een Heilige Drie-Eenheid in elk van de zeven Sub-Dimensionale niveaus, elk kleiner in grootte en LichtKracht dan die erboven. Alle Heilig Drie-Eenheden werden rechtstreeks vanuit de Hart-Kern van jullie GodZaad-Atoom gezonden, en ze zijn gestationeerd in ieder Sub- en Volledig-Dimensionaal niveau – helemaal naar beneden tot aan het laagste niveau – het eerste Subniveau van de Vijfde Dimensie. Als menselijke Wezens – Spirit/Ziel/Fysiek Lichaam – zijn jullie doordrenkt met de WIL om te scheppen, een gevoel van doel, instinctieve drijfveer, en een complexe aard. Elke persoon zal unieke stemmingen, wensen, kwaliteiten, geërfde gecompliceerdheden en remmingen hebben, want elke incarnatie is de totale som van de belangrijkste aspecten van de duizenden levenservaringen van een persoon. De Ziel wordt weerspiegeld door de persoonlijkheid totdat integratie van de Ziel voltooid is, op welk moment het ZielZelf de persoonlijkheid OverLicht en zich rechtstreeks via de persoonlijkheid uit.

Jullie planeet is nu rechtstreeks aangesloten op de Hart-Kern van de Grote Centrale Zon in de Melkweg. De nieuwe kosmische golven van ScheppersLicht zijn een groot geschenk voor de ontwaakte Zielen op planeet Aarde. Hoewel deze verfijnde, hoger frequentiële Stralen niet direct naar beneden in de lagere Vierde en de Derde Sub-dimensionale niveaus worden gestraald, zullen de transformerende frequenties van Licht geleidelijk alles en iedereen op en in de Aarde binnenfilteren en beïnvloeden.

Als gevolg van het zich aanpassen aan het Galaktische Centrum en het zich afstemmen op de Grote Centrale Zon van de Melkweg, is de Aarde nu bezig haar frequentiepatronen – haar ZieleLied – te verhogen, zodat ze haar status als een Heilige Planeet weer kan innemen. Dit Subuniversum wordt ook verbeterd wat trillingsfrequenties betreft als gevolg van het gebombardeerd worden met Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht via onze Universele Moeder/Vader God.

Geliefden, het proces dat nu plaatsvindt wordt de Inademing van de Schepping genoemd. Een nieuw, krachtig en allesomvattend klaroengeschal is op jullie planeet te horen geweest, en miljoenen zijn wederom naar voren gestapt om de oproep te beantwoorden. We zijn onze krachten aan het verzamelen, waarvan jullie een integraal onderdeel vormen, terwijl voorbereidingen getroffen worden om de Schepping uit te breiden in de grote leegte. De straling van de Schepper is nu levensvatbaar en actief in jullie melkweg, zonnestelsel en op planeet Aarde, en jullie kunnen zoveel van dit verheven Liefde/Licht tot je nemen als jullie fysieke lichamen kunnen bevatten, zolang jullie alles wat jullie tot je nemen gebruiken voor het hoogste goed.

Vraag en wij zullen jullie bij elke onderneming helpen. Doe een beroep op ons en wij zullen jullie moed versterken en jullie lasten verlichten. Weet dat de dagen voor jullie prachtige beloftes inhouden terwijl jullie het pad van de meesters voor jullie lopen. Wij laten een volle maat van de schittering van onze Vader/Moeder God op jullie neerregenen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2016 doorgegeven via Ronna, vertaald door F. Fooij
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net