DE MYSTIEK RONDOM DE DOOD WEGNEMEN
Doorgegeven via Ronna

Geliefde meesters, op het aardse vlak verheugt men zich bij de geboorte van een kind, want het is inderdaad een wonder van de schepping, en rouwt men om het overlijden van een geliefde, omdat men een persoonlijk verlies voelt bij het verdwijnen van die persoon uit hun midden. Echter, ook de dood is een wonder, en vanuit een spiritueel oogpunt is ook dit een tijd van vreugde, want het is een tijd van terugkeer naar een waarachtiger STAAT VAN ZIJN.

We hebben vaak gesproken over verminderd bewustzijn, en de meesten van jullie zijn zich er nu van bewust dat het ascensieproces een uitbreiding van jullie bewustzijn met zich meebrengt om alle Facetten van bewuste expressie te integreren. Zoals jullie vaak gehoord hebben, zijn jullie niet slechts een mens met een Ziel; jullie zijn een wonderlijk Wezen dat een enorme verscheidenheid aan fysieke uitingen van bewustzijn heeft ervaren.

In vroegere tijden, toen jullie de materiële rijken in semi-vaste of in variërende mate van vaste vorm ervoeren (terwijl jullie je in de Hogere-Vierde en Lagere-Vijfde Dimensies bevonden, hetzij op Aarde, of op andere planeten in jullie zonnestelsel of melkwegstelsel), hielden jullie veel langer dezelfde vorm aan dan dat jullie nu doen. In jullie tijdswaarneming geteld, hielden jullie zelfs duizenden jaren hetzelfde fysieke voertuig aan. Het overgangsproces en het afstand doen van het fysieke voertuig aan het einde van een leven waren net zo natuurlijk als het uittrekken van een stel oude kleren. De dood zoals jullie die nu kennen bestond niet totdat de mensheid in de dichtheid van de Lagere Vierde en Derde Dimensies zakte, en jullie vergaten dat jullie verblijf op Aarde slechts een heel kort intermezzo was in het brede scala aan ervaringen van jullie wonderbaarlijke reis door de kosmos.

Na een speciale afscheidsceremonie, stapte de vertrekkende Ziel in een speciale Fontein van Overgang waar de Violette Vlam van Transformatie helder vlamde (de Violette Vlam is niet heet zoals jullie misschien denken, maar koel en verzachtend). Vervolgens werd hij/zij onmiddellijk naar de juiste Hogere Dimensionale omgeving gebracht.

Degenen die achterbleven in het fysieke rijk konden telepathisch communiceren met hun vertrokken dierbaren, en ze wisten dat ze hen ooit in de toekomst weer zouden ontmoeten. Ze wisten ook dat ze met hun geliefden konden communiceren wanneer ze in hun Etherisch Lichaam hun nachtelijke reizen maakten, want hun nachtelijke reizen waren net zo echt en onvergetelijk als hun ervaringen gedurende de dag.

Ergens in de toekomst zal de mensheid de dood niet langer vrezen en begrijpen dat het een natuurlijk onderdeel van het verbazingwekkende, steeds evoluerende creatieve proces is. Er is een natuurlijke stroom van geboorte, dood/overgang, rust en verwerking, en wedergeboorte om de wonderlijke verscheidenheid aan vormen, maten, en realiteiten te ervaren die jullie als medeschepper tot beschikking staan. Tot die tijd moeten jullie veel van jullie oude strakke ideeën en taboes over de dood en het hiernamaals loslaten, en weten dat het leven dat jullie nu ervaren slechts een moment in de universele tijd is.

Eén van de belangrijkste dingen die jullie moeten begrijpen is dat alles wat jullie ervaren, binnenin zijn oorsprong heeft. Jullie zijn een microkosmos of een miniatuur Universum binnen de macrokosmos, dat de totaliteit van de Omniversele ervaring bevat. Jullie zijn omschreven geweest als een cel in het Hart/Geest van de OpperSchepper, en dit is een steekhoudende beschrijving. Alles in de Schepping bevat Essentie, de Liefde/Licht-Energie van de Schepping, of een Vonk van het Goddelijke. We benadrukken nogmaals dat niets kan bestaan zonder deze levengevende Essentie. Dit prachtige Spectrum van Licht werd in een verscheidenheid van verminderde Helderheidsniveaus vanuit de Opperschepper voortgestuurd naar onze Vader/Moeder God, en vervolgens via de STRALEN van de grote Aartsengelen weer ons universum in. Geen van de gemanifesteerde Universa zouden zonder het kunnen bestaan noch zouden jullie dat kunnen.

Jullie hebben vaak gelezen/gehoord over iemand die een bijna-dood-ervaring gehad had, en hoe ze de sensatie gevoeld hadden van naar het Licht getrokken te worden. Meestal is de ervaring hetzelfde met slechts enkele variaties. Meestal ernstig ziek of in een traumatische situatie, wordt de persoon het Licht in getrokken, en wordt hij/zij doordrenkt met een gevoel van gelukzaligheid en ongelooflijke, overweldigende liefde. Heel vaak zullen ze een bekend LichtWezen zien, of soms een geliefde die al overgegaan is. Ze hebben meestal het gevoel dat ze maar een stuk in de richting van het Licht kunnen gaan, en dan weer terug in hun fysieke lichaam getrokken worden. Soms spreekt het Lichtwezen hen toe, maar niet altijd. Soms krijgen ze de keuze om terug te keren naar hun fysieke bestaan, of om verder te gaan in de richting van het Licht, en soms wordt hun verteld dat ze terug móeten gaan, omdat hun missie nog niet volbracht is.

Net zoals we hebben uitgelegd is de Sluier niet daar buiten, maar binnen jullie eigen hersenstructuur, en het is hetzelfde met een bijna-doodervaring. Dit alles vindt plaats binnen in jullie eigen Hoger-Dimensionale Heilige Geest, georkestreerd door jullie Hoger Zelf. Een bijna-dood-ervaring is meestal een kruispunt in het leven, een tijd van beslissingen en een gelegenheid om op het pad van verlichting te stappen. En heel vaak, maar niet altijd, vindt een Ziels-Versmelting plaats waarbij een hoger frequentieel deel van je Ziel-Zelf, dat in jullie ZieleSter-Chakra verblijft (ongeveer 15 tot 45 centimeter boven je hoofd), jullie Heilig Hart-centrum binnengaat, en het proces start waarbij het de bestuurder wordt van jullie levenservaringen in plaats van de ego/begeerte-persoonlijkheid.

Tijdens de bijna-doodervaring vindt een chemische reactie plaats, die de toegang vergemakkelijkt tot dat deel van de hersenen dat de Heilige Geest heet. Dit maakt het mogelijk toegang te krijgen tot specifieke gebieden die enkele van de Lichtpakketten van Wijsheid bevatten die daarin zijn opgeslagen. Deze Lichtpakketten zijn samengesteld uit hogere frequenties van Licht, en ze bevatten informatie waar de persoon normaliter geen toegang tot heeft. Dit voelt niet alleen anders en ziet niet alleen anders uit voor iemands bewustzijn, maar geeft hun vaak ook toegang tot een deel van hun geschiedenis en soms hun afstamming en andere belangrijke informatie.

Onthoud dit: alles wat jullie ooit hebben meegemaakt en alles wat jullie zijn, vanaf de eerste keer dat jullie in je geïndividualiseerde bewustzijn kwamen als een Vonk van het Goddelijke, en jullie je bewust werden van het feit dat “IK BEN Die, IK BEN – IK BEN een Facet van de Schepper“, is opgeslagen in de Lichtpakketten van Wijsheid die opgeslagen zijn in de Hoger-Dimensionale niveaus van de hersenen. Alle deugden, eigenschappen, kwaliteiten en aspecten van de Opperschepper zijn opgeslagen in jullie Heilige Geest, jullie DNA en jullie Chakra-systeem. Ze wachten erop dat jullie de sleutels tot het koninkrijk opeisen door de hogere frequenties van Licht te integreren, die jullie toegang zullen geven tot alle pracht van jullie Goddelijke Erfgoed.

Jullie hebben een Etherisch Lichaam dat een volledige, authentieke replica van jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen bevat. Wanneer jullie sterven of volledig jullie lichaam verlaten, wordt het Zilveren Koord (zoals het genoemd wordt), verbroken en verlaten jullie het fysieke voertuig volledig, dat vervolgens onmiddellijk tot ontbinding begint over te gaan. Jullie ziel is langzaam samengesmolten met jullie Etherische Lichaam, en jullie bewegen vervolgens naar buiten, de rijken van de Hogere Dimensies in.

Velen van jullie hebben een verkeerde voorstelling van hoe het is in de Hogere Dimensies. De hogere rijken zijn geen vage, niet-stoffelijke omgeving, en zij zullen jullie niet anders voorkomen dan jullie aardse fysieke omgeving. Er zijn echter, zoals jullie na verloop van tijd zullen zien, vele verschillen. Wanneer jullie overgaan, zullen jullie vorm en vastheid hebben. Ja, jullie vorm zal verfijnder zijn en niet zo vast zijn als deze is in de Derde- en Vierde-dimensionale omgeving, maar jullie zullen je solide voelen en alles om jullie heen zal ook vorm en structuur hebben. Het niveau waarop jullie zijn afgestemd of compatibel mee zijn zal de hoogte van jullie bewustzijn bepalen, en de talenten die jullie zullen hebben, en ook hoe jullie omringende omgeving eruit zal zien. Nogmaals, de frequenties die jullie uitzenden of waarmee jullie resoneren zullen bepalen naar welke Dimensie of Subniveau van Dimensie jullie zullen gaan, en ook het niveau van kosmische informatie waartoe jullie toegang zullen hebben. Jullie Auraveld is als een mantel die jullie Etherische of Astrale lichaam omringt, en het is òfwel een mantel van Licht òf een lijkwade van negatieve, disharmonische energie die jullie gedurende jullie vele vroegere levenservaringen hebben verzameld.

We hebben het in het verleden al eens uitgelegd, maar het is belangrijk dat jullie goed begrijpen hoe het overgangsproces in zijn werk gaat, en dus zullen we jullie nogmaals een korte samenvatting geven van wat er gebeurt nadat een Ziel het fysieke lichaam verlaat. Degenen die “ver-Licht” en Zelf-bewust zijn verschijnen onmiddellijk voor hun Raad van Hoeders om terug te blikken op hun leven, niet in oordeel, maar gewoon een terugblik om te bekijken welke uitdagingen en kansen op een positieve manier aangegrepen werden, met liefde en mededogen, en welke taken niet voltooid werden en derhalve opnieuw ervaren moeten worden. Je kunt voor niemand iets verbergen in de hogere rijken, want jullie Aura vertelt jullie hele verhaal, en iedereen kan de glans en Lichtheid van jullie Spirit-Zelf zien, of het gebrek daaraan. Jullie vorm zal mooi en perfect zijn, en jullie kunnen elke leeftijd en elke vorm aannemen die jullie wensen.

Er zijn vele keuzes die jullie moeten maken nadat jullie het proces van terugblikken op jullie leven voltooid hebben. Jullie kunnen naar de universiteiten in verschillende sterrenstelsels gaan om te leren, jullie kunnen op velerlei manieren dienstbaar zijn, jullie kunnen genieten van de schoonheid van de Schepping en jullie co-creërende vaardigheden oefenen, of een verscheidenheid aan andere ervaringen opdoen, te veel om hier op te noemen. Zielsprogressie is niet zo snel in de hogere rijken als in het fysieke lichaam, want jullie zijn je bewust van de Universele Wetten, en jullie gedachten en acties hebben onmiddellijk resultaat. Dat is de reden waarom iedereen zo graag incarneert op het aardse vlak, ook al is het beladen met uitdagingen, beperking, en vaak pijn en lijden.

Zelfs al is het moeilijk te geloven, het is een geweldige kans en een groot voorrecht om in deze tijd van grote transformatie op de planeet Aarde te incarneren. Er zijn staan vele mooie Zielen klaar in de coulissen in de hoop om de mogelijkheid te krijgen om terug te keren naar de Aarde en deel uit te maken van dit wonderbaarlijke evolutionaire proces.

Door jullie bereidheid om naar Aarde te komen en jullie Licht te delen om de mensheid en jullie planeet te helpen, werden jullie in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk van jullie Goddelijke Zelf te belichamen als jullie zouden kunnen bevatten en gebruiken; dat is de Gouden Belofte die jullie werd gedaan voordat jullie naar Aarde terugkeerden voor deze levenservaring. Het was / is een ongekende kans om de maximale hoeveelheid van jullie GodsBewustzijn te integreren, en terug te keren naar jullie ware staat als een Wezen van Licht.

Het is een ander verhaal voor degenen die een gewelddadige dood sterven – degenen die een leven van haat, angst en agressie jegens anderen hebben geleefd of een grote opeenstapeling van negatieve karmische schuld te overwinnen hebben. Die Zielen worden meegenomen naar wat men een ‘intensive care unit‘ zou kunnen noemen, waar ze liefdevol worden verzorgd door een schare van Engelen van Genade. Deze Zielen zijn gevangen in een gevangenis van eigen makelij (hun vervormd Aura-/Astrale veld), en zij zullen in een droomstaat leven die bestaat uit hun overtuigingen, negatieve acties, en onrealistische concepten. Het is het dichtst bij wat kan worden aangeduid als “hel” of “vagevuur“, want ze leven in een wereld van lager frequentiële gedachtevormen die ze op Aarde tijdens hun vele levenservaringen hebben gecreëerd.

De Engelen van Genade stralen voortdurend de Liefde / Licht van de Schepper naar hen, en langzaam, na verloop van tijd, en afhankelijk van hoe dik het negatieve veld is, doordringt het elixer van liefde geleidelijk de schil rond het etherische lichaam en de ziel en lost de schil op. Er is altijd een kans op herstel, al kan dit eeuwigheden duren, afhankelijk van de ernst en omvang van negativiteit.

Sta ons toe om nog een andere misvatting op te helderen: het is geen “zonde” wanneer iemand zelfmoord pleegt of zijn/haar leven neerlegt voordat zijn/haar missie is voltooid. Er zijn vele redenen waarom mensen besluiten om hun leven te beëindigen of besluiten hun leven voor een ander op te offeren. Soms is de aanzet een overweldigende last van schaamte, schuld of angst, soms misplaatste altruïstische redenen (meestal als gevolg van een martelaarscomplex), of wanneer een persoon aan een terminale ziekte lijdt en de pijn allesoverheersend geworden is. Deze Zielen zal worden getoond hoe ze de situaties die hun lijden, pijn of ziekte veroorzaakt heeft corrigeren kunnen, en zullen ze nog een kans krijgen om het goed te doen.

Als een persoon besluit om zijn/haar leven te beëindigen vanwege de pijnlijke situaties die ze voor zichzelf hebben gecreëerd, zullen ze diezelfde omstandigheden in een toekomstig leven niet kunnen vermijden, en dus is het gewoon het uitstellen van de uitdagingen en kansen om hun levenslessen te leren. Onthoud, jullie zijn altijd je eigen rechter, en jullie besluiten met de hulp van jullie Raad van Hoeders wat jullie volgende levenservaring zal zijn, met vele keuzes en mogelijkheden. In de Hogere Dimensies staat een Ziel altijd te popelen om fouten uit het verleden recht te zetten, zodat de aura gezuiverd kan worden van disharmonische trillingspatronen, en de reis naar ver-Licht-ing kan worden voortgezet.

Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen dat de regels veranderen wanneer het proces van evolutie spiraalsgewijs naar het volgende niveau gaat. Elke generatie van Zielen in de afgelopen honderd jaar of zo is geïncarneerd met meer van hun kosmische geheugen. Met andere woorden, de sluier van vergetelheid wordt dunner en wordt langzaam helemaal verwijderd. De membranen van Licht rond de verschillende DNA-strengen worden ook steeds dunner, en de kleintjes die nu geboren worden zullen toegang hebben tot vaardigheden en talenten die hun ouders en grootouders niet tot hun beschikking hadden. Noem hen hoe jullie willen: Indigo-Kinderen, Kristal-Kinderen, of de Gouden Kinderen, het zijn wijze OUDE ZIELEN die erin toestemden te incarneren op Aarde om de teugels van jullie, hun ouders, over te nemen, en de mensheid het Licht van het Nieuwe Tijdperk binnen te leiden.

Het maakt niet uit of mensen de waarheid in wat we aan jullie overbrengen ontkennen; het is desalniettemin de Levende waarheid en Universele Wet, en elke Ziel wordt beïnvloed en geregeerd door de principes van het Goddelijke Vlak, of ze het geloven of niet. Ook hier is weer de innerlijke sluier van toepassing, en jullie moeten door de beperkingen van de negatieve Derde-/Vierde-Dimensionale omgeving heen breken om toegang te verkrijgen tot deze wonderbaarlijke verbinding met de BRON. Jullie zijn altijd verbonden geweest, en zullen altijd verbonden zijn met het AL DAT IS. Het gevoel van afscheiding is allemaal in jullie geest, en de manier om de deur naar de Rivier van Leven te openen is in het HEILIG HART.

Mijn geliefde dragers van Licht, vragen wij jullie om elke test en uitdaging als een kans te zien om verouderde gedachten en trillingspatronen die niet langer jullie hoogste goed dienen los te laten. We verzoeken jullie dringend om jullie levenservaringen te bekijken door de filters van jullie Heilige Hart/Geest terwijl jullie ScheppersDeeltjes van Leven/Licht aantrekken en ze bezielen met jullie liefde voordat jullie ze weer de wereld in en naar de mensheid zenden. We bevinden ons allemaal in deze kosmische dans van de evolutie, en samen zullen wij zegevieren.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2015 Doorgegeven via Ronna
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net

 

Persoonlijk bericht van Ronna:

Mijn beste vrienden, de afgelopen maand is weer een uitdagende “Overgangsrite” voor mijn familie geweest. In de afgelopen vijf weken is mijn oudste zoon, Rick, 68 jaar oud, vijf keer in de intensive care unit van het Veteranen-ziekenhuis geweest. De eerste keer was zo ernstig dat we hem bijna verloren. Zijn natriumgehalte bleef dalen tot gevaarlijke niveaus, wat stuiptrekkingen en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Door middel van een endoscopie hebben ze een “kleincellig carcinoom” op zijn rechterlong gevonden van ongeveer de grootte van een zilveren dollar. Het is een agressieve, snelgroeiende vorm van kanker. We kregen te horen dat hij drie tot zes maanden te leven heeft als hij niets doet. Kiest hij voor één chemobehandeling en vijf bestralingen per week, heeft hij 80% kans om nog 3 tot 5 jaar te leven. De kans bestaat echter dat de kanker gedurende die tijd terugkeert.

Rick’s zoon, John, en zijn vrouw en twee dochters wonen in Kalispell, Montana (wat vele jaren Ricks thuis was). Rick heeft besloten voor de behandeling te kiezen, want zijn grootste wens is om terug te keren naar Montana om bij zijn kinderen en kleinkinderen te zijn. Dus zijn verschillende familieleden vorige week uit Kalispell hierheen gereden, en hebben ze Rick, samen met zijn Fifth Wheel Trailer (waarin hij woont), terug naar Montana verhuisd. Het veteranenziekenhuis in Kalispell is uitstekend, en hij zal daar de behandeling krijgen die hij nodig heeft.

Het was erg verdrietig voor me om hem te zien vertrekken; maar ik weet dat het het beste is. Hij heeft daar in Montana een grote familie die allemaal klaar en bereid zijn te doen wat nodig is om hem hier doorheen te helpen. We hebben allemaal verdriet over iets; maar we beseffen dat het een onderdeel van het leven is, en we moeten er het beste van maken, voor iedereen. Nogmaals, ik bid vurig dat hij zal nog een paar goede jaren kan genieten van zijn dierbare familie, en dat wanneer het tijd is om over te gaan, hij dit zacht en vredig mag doen. Wij danken jullie allemaal voor jullie liefdevolle gebeden en meelevende gedachten. Mijn eeuwige liefde en Engelenzegeningen, Ronna.

Hieronder is iets wat ik schreef de dag nadat mijn dierbare familie naar Kalispell vertrok. Het kalmeert mijn geest en verzacht mijn hart als ik mijn Heilige Ruimte binnen kan gaan en op kan schrijven wat ik voel. Ik hoop dat het troost en moed brengt aan degenen onder jullie die ook door een pijnlijke ‘overgangsrite’ gaan.

VERWOESTING EN TRANSFORMATIE ©

Ik ben met stomheid geslagen en mijn geest is gevoelloos. Begrip

van wat ik net te horen heb gekregen is te overweldigend

om in me op te nemen. Dus moet ik het in kleine gedachtestukjes

opdelen zodat ik ze langzaam in elkaar kan passen – een

wandkleed van mogelijkheden – denk ik. Ik moet de stukjes zó leggen

dat de energie niet zo chaotisch is.

Ik moet hoop mengen met feiten, en feiten met een verscheidenheid

aan gunstige uitkomsten, want anders zal ik niet in staat zijn om deze

pulserende, negatieve gedachten op afstand te houden. Ik moet ze niet

de kans geven om in hun huidige vorm te overleven. Ik zal ze besprenkelen

met engelenstof en de kracht van liefde. Ik zal ze bezielen

met hoop, en met ontelbare positieve oplossingen.

Wanneer mijn hart tranen begint te bloeden, zal ik het troosten met

herinneringen aan de lachende gezichten van mijn dierbaren die

gezond en heel zijn. Wanneer de schaduwen van twijfel proberen

mijn dag te overschaduwen, zal ik denken aan al mijn wonderlijke zegeningen,

en zal ik mijn overweldigende dankbaarheid voelen en uiten.

Ik zal elke dag mijn aandacht en mijn beste inspanning schenken, want

ik kan niet ontkennen dat elke dag een kostbaar geschenk is van onze Moeder/Vader God.

Mijn dierbare, eeuwige vrienden van mij, deze reis naar het Licht van morgen

heeft een prijs. En die prijs is dat we elk moment moeten koesteren.

We moeten onze vaardigheden en wijsheid gebruiken om een betere wereld te helpen creëren

voor iedereen. We zijn niet langer slechts een individuele persoon met een Ziel.

We zijn steeds meer van ons Goddelijke Zelf aan het integreren, en

onze kracht en potentieel gaan op dit moment ons begrip ver te boven.

Mijn tapijt van leven moet zich vermengen met het jouwe –

het kan geen lappendeken worden. Het moet stromen en wervelen

in stralende, adembenemende kleuren en ontwerpen, zodat het

de diepste plaatsen in het geheugen van onze Ziel zal raken. Wanneer

het compleet is, zal zijn unieke patroon ons een glimp geven van

de grootsheid en heerlijkheid van onze toekomstige wereld. Dan zullen we weten

dat het allemaal de moeite waard was, want ontelbare generaties die nog komen

zullen profiteren van de erfenis die we voor hen hebben achtergelaten.

Mijn eeuwige liefde en engelenzegeningen, Ronna