OPEN BRIEF AAN ASCENDERENDE STERRENZAAD-ZIELEN
Doorgegeven via Ronna

Geliefden: wanneer jullie leren, de kosmische optekeningen in de hogere rijken aan te boren, beginnen jullie je bewustzijn met betrekking tot jullie kosmische afkomst te verbreden. Het herenigingsproces is in volle gang, en daarom streven nu veel trouwe Dienaren van het Licht ernaar om de vele facetten van hun Goddelijkheid weer op te eisen. Een deel van onze missie is om jullie te helpen je Goddelijke erfgoed te herinneren, en ook om jullie het nooit eerder voorgekomen proces, waar de mensheid zich nu midden in bevindt, te helpen begrijpen.

Velen van jullie, het Sterrenzaad en de Wegwijzers, kwamen dit leven binnen met actievere trillingsfrequenties van de Stralen (in jullie Godscel met Ruitvormige Kern) dan degenen die nog functioneren in de rijken van de Derde en lagere Vierde dimensies. Dit betekent dat jullie de afgelopen paar jaren meer “doorbraken van Godsbewustzijn” gehad hebben. Als jullie je eerdere ervaringen met die van anderen op het Pad vergelijken, zullen jullie merken dat jullie veel soortgelijke ervaringen hebben gehad in jullie hele leven. Jullie zijn je er nu van bewust dat veel van de wonderen, geïnspireerde gedachten en gunstige toevalligheden niet gebruikelijk zijn voor de gemiddelde persoon die nog steeds bestaat en functioneert binnen de vervormde rijken van de geloofsstructuur van het massabewustzijn.

Wat jullie nu ondergaan, moedige harten, is de overgang van de laatste fasen van het rijk van de Vierde Dimensie. Wat op dit moment voor velen van jullie, die in een versneld Ascensieproces zitten, gebeurt, is dat jullie je midden in de integratie van de resterende Facetten van je Hoger Zelf in de Vierde Dimensie bevinden. Dit activeert veel herinneringen en gevoelens, net als een caleidoscoop van ervaringen uit jullie verre verleden in de hogere rijken. Gedurende de afgelopen jaren hebben we jullie het kritische proces doorgegeven dat jullie moeten doorlopen om op jullie geprogrammeerde bestemming aan te komen, het eerste sub-niveau van de Vijfde Dimensie.

Naarmate jullie de meer verfijnde Fragmenten van jullie Hoger Zelf integreren, krijgen jullie toegang tot de Kosmische verslagen van jullie verleden, en de wijsheid die nodig is om de laatste niveaus van de Vierde-Dimensionale stoffelijke vlakken te doorlopen. Jullie beginnen een glimp op te vangen van hoe waarlijk schitterend jullie zijn in de hogere rijken. Jullie trekken ook langzaam de verfijnde frequenties van de Vijf Hogere Galaktische Stralen je energieveld binnen, die de Goddelijke Blauwdruk voor het Aquariustijdperk bevatten. Daarnaast zijn jullie langzamerhand je eigen nieuwe Goddelijke Blauwdruk aan het integreren, via het Kundalini Geheugen-Zaadatoom, dat gedurende jullie vele menselijke levens in jullie stuitchakra was opgeslagen.

We hebben het volgende feit vele malen benadrukt: “jullie huidige leven is één van de belangrijkste levens die jullie ooit zullen ervaren sinds jullie de vorm van het fysieke lichaam hebben aangenomen.” Jullie kozen de datum van je geboorte vanwege de bijzondere astrologische configuraties en energie die deze datum bevatte en uitstraalde – energieën en kwaliteiten die gericht waren op de sterke kanten en talenten die jullie zouden ervaren. Wat ook benadrukt was, waren de negatieve gedachtevormen en energieën – de energieën die in jullie vier lagere lichaamssystemen (fysiek, emotioneel, mentaal en etherisch) het meest uit balans waren – de lager frequentiële gedachtevormen die jullie gevangen hielden in de schaduwlanden van illusie en beperking.

Jullie kozen je ouders, je familie en de mensen waarmee jullie tijdens dit leven om zouden gaan om dezelfde reden – zij zouden de positieve eigenschappen naar jullie projecteren of aan jullie spiegelen die jullie moesten integreren, en ook vele negatieve eigenschappen die jullie moesten overwinnen. Alle dierbare Zielen in jullie leven maken deel uit van het grote drama dat jullie gekozen hebben om in dit leven te ervaren – eenieder stemde ermee in een rol te spelen die, hopelijk, beide partijen ten goede zou komen. Vraag julliezelf welke positieve eigenschappen jullie ouders, familie, partner en kinderen naar jullie geprojecteerd hebben – en denk dan na over de negatieve eigenschappen die zij hebben getoond; daarin bevinden zich de lessen die jullie voor jezelf hebben ingesteld om te ervaren, en hopelijk, op zielsniveau profijt van te hebben. Hebben jullie je lessen goed geleerd? Leggen jullie meer positieve dan negatieve eigenschappen aan de dag die anderen aan jullie spiegelen? Zie de testen en uitdagingen als een kans om, voor eens en altijd, alle onevenwichtigheden te transmuteren die jullie ervan weerhouden om door de poort naar jullie nieuwe vijfdimensionale werkelijkheid te stappen.

Jullie en jullie familieleden hebben ervoor gekozen om samen te komen als een familie-eenheid, omdat jullie wisten dat het jullie de grootste kans zou geven om je mentale en emotionele aard in evenwicht te brengen. We voelen dat de belangrijkste les voor velen van jullie is om te weten dat jullie liefde en respect waard zijn, en dat het tijd is om jullie kracht weer terug te nemen. De mensen in jullie leven zullen jullie pas respecteren wanneer jullie leren, grenzen te stellen en in jullie eigen behoeften te voorzien voordat jullie proberen om hen te helpen. Jullie zijn niet verantwoordelijk voor de groei van andermans Ziel, allleen voor die van je eigen Ziel. Wanneer jullie leren, grenzen te stellen en je kracht terug te nemen, zullen jullie merken dat jullie relaties met mensen om je heen geleidelijk ten goede beginnen te veranderen. Ook kunnen jullie niet de lessen van een ander of de verantwoordelijkheid voor hun fouten op je nemen. Zij moeten zelf de regels van oorzaak en gevolg leren. Het grootste geschenk dat jullie anderen kunnen geven is om ze voldoende lief te hebben om ze in staat te stellen door hun eigen problemen en fouten te werken.

Mijn dapperen, jullie zijn hier om liefde te onderwijzen, onvoorwaardelijke liefde, door eerst jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Veel van jullie Zielsverwanten zijn nu op Aarde geïncarneerd, zowel mannelijk als vrouwelijk. Naarmate jullie je dieper in de meer verfijnde rijken van Licht begeven, worden meer Zielefamilies herenigd. De beste manier om jullie familieleden, vrienden of collegae te helpen, is door een lichtend voorbeeld te zijn.

Jullie zijn hier ook om onthechting te leren – dat je nooit iemand of iets echt kunt bezitten. De schoonheid, overvloed en beloning van het Universum zijn jullie Goddelijk geboorterecht, maar deze geschenken hebben jullie te leen. Jullie moeten ze licht in jullie handen houden, en ze toestaan vrij de wereld in te stromen – neem wat je nodig hebt, en deel vervolgens de rest – ga niet zitten hamsteren. Wanneer de mensheid dit tot werkelijkheid maakt, zal alle armoede en schaarste van de Aarde verdwijnen.

De grootste nadruk ligt op dit moment op het innerlijk terugkeren naar heelheid – door zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, door eigenwaarde op te bouwen en een gevoel van waardigheid te ontwikkelen – via je Zonnehartcentrum, in samenwerking met je ZieleZelf en Hoger Zelf. Waarheid en integriteit zullen de basis van elke relatie van de toekomst zijn. Ten eerste moet je accepteren wie je op dit moment bent, terwijl je ernaar streeft om de beste persoon te worden die je kunt zijn, door middel van zelf-onderzoek van je opvattingen, overtuigingen, gewoonten en zwakke punten.

In de nabije toekomst zullen de Wegwijzers en de Zielen die de Voorhoede vormen (diegenen die de hogere wijsheid van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voortbrengen) bewijzen dat on-gemakken of ziektes van welke aard dan ook zich niet hoeven te manifesteren wanneer het lichaam ouder wordt. Het menselijke fysieke voertuig was bedoeld om gedurende ten minste 120 jaar in een optimale gezondheid te functioneren. De mensheid in het algemeen zit gevangen in het geloofssysteem van het massabewustzijn van de Derde en Vierde Dimensies, waardoor de kernkwesties uit het verleden en de imperfecties in het voorouderlijk DNA het mogelijk maken dat deze stressvolle, slopende symptomen zich manifesteren – áls het wezen zelf toestaat zich onbemind of onwaardig te voelen, of schuld, schaamte of wrok in welke vorm dan ook voelt. Wanneer de Ziel toestemming krijgt om de gids en bestuurder van de fysieke persoonlijkheid te worden – in plaats van het ego/begeerte-lichaamsbewustzijn – zullen alle negatieve energieën, die het gevolg zijn van diepe kernherinneringen uit het verre verleden, naar de oppervlakte stijgen, zodat die persoon ze voor eens en altijd los kan laten. Dit zal gebeuren door het bewuste gebruik van de Transmuterende Violette Vlam, en door acht te slaan op de geïnspireerde gedachtevormen die afkomstig zijn van je Heilige Geest en kosmische gidsen – evenals de vele hoger frequentiële helende modaliteiten die nu tot jullie beschikking staan.

Wanneer jullie je dieper in Zelfbewustzijn bewegen en beginnen te luisteren naar de wijsheid van het fysieke lichaam – jullie Lichaams-Geheugenzaadatoom – zullen jullie niet langer zozeer afhankelijk zijn van externe methoden (medicijnen, chirurgie en kunstmatige wijzen van genezing). De drastische fysieke onevenwichtigheden en slechte gezondheid die de meerderheid van de mensen nu ervaart zal geleidelijk worden vervangen door gezonde, harmonieuze levenswijzen, die geleid zullen worden door de nieuwe spirituele, intuïtieve wijsheid die jullie in je Heilige Geest hebben opgeslagen. De mensheid kan niet langer alleen vertrouwen op de huidige gebruiken van het medische beroep. Jullie Ziel is jullie aan het aansporen om een meer holistische benadering te integreren voor wat betreft het genezen van de fysieke, mentale, en emotionele lichamen, zodat de hogere frequenties van de Overziel kunnen worden geïntegreerd zonder zoveel trauma en leed voor het fysieke voertuig.

Zoals we al vele malen hebben gezegd, zijn Licht, Geluid en Kleur de healing-modaliteiten van de toekomst. Het bestuderen van het Chakra-systeem en de frequenties van de vijf hogere Galaktische Stralen zal genezers en begeleiders helpen hun patiënten te informeren over wat er in hun auraveld uit balans is, en hen leren, hoe ze hun patiënten kunnen helpen om geleidelijk terug te keren naar een gezond fysiek lichaam en dit zo te houden. Onze leringen geven jullie alle richtlijnen die jullie nodig hebben om deze “extra genezingsmethoden” te integreren in jullie huidige gezondheidsregime. Jullie hebben daarnaast een wonderbaarlijke opslagplaats van informatie tot jullie beschikking in jullie Heilige Geest.

Naarmate jullie schittering zich uitbreidt en groeit in kracht en reikwijdte, zullen jullie, samen met andere Lichtwerkers, een verenigde kracht vormen die niet ontkend zal worden – een kracht voor transformatie en verandering van de hoogste orde. Wees moedig in jullie visie. Zie wat goed is in jullie wereld, en versterk daardoor de Liefde en het Licht dat in elke persoon is die jullie ontmoeten. Richt je niet op de schaduwen, want jullie gedachtepatronen zullen zich altijd verbinden met de Dimensionale frequenties waarop jullie je aandacht richten en deze versterken.

Jullie enige echte vijand is angst. Laat de angst los en straal Liefde/Licht uit, en zie dan hoe de wonderen zich ontvouwen. Jullie zijn een meester van manifestatie – jullie zijn het gewoon vergeten. Geloof in jullie zelf en stop met het creëren van die dingen die jullie pijn, schuld en lijden brengen. Word wederom een medeschepper van het Licht, vrede, evenwicht en harmonie, en doe mee met degenen die ernaar streven de ongerepte schoonheid van planeet Aarde te doen herleven. Eis jullie rechtmatige plaats als een Meester van het Licht weer op, mijn liefsten, en onthoud, terwijl jullie de kennis van Spirit en verlichte waarheid integreren, vragen wij jullie om erop uit te gaan en jullie wijsheid te delen. We zijn altijd dichtbij om jullie te leiden, te beschermen en te inspireren, maar vooral om van jullie te houden.

IK BEN Aartsengel Michaël.

***

Een geschenk van Aartsengel Michaël
Ronna / Heilige Schriftgeleerde
NEW-AGE GELOOFSBELIJDENIS ©

Houd met heel je wezen van de Vader/Moeder God. Houd onvoorwaardelijk van jezelf als een Goddelijke Vonk van de Schepper. Houd van alle anderen zoals je van jezelf houdt.

Weet dat jullie toezichthouders van de Aarde zijn en van alle levensvormen die op haar wonen – de natuur, de koninkrijken van de dieren, elementalen en mensen. Bescherm, houd in leven en eer alle uitingen van leven.

Leef je leven in vreugde en met de spontaniteit en verrukking van een kind. Probeer een erfenis van liefde en hoop achter te laten. Geniet van de reis van het leven, en streef ernaar om je aardse missie te vervullen zo goed als je kunt.

Neem een constante houding van dankbaarheid aan, en leef elke dag alsof Spirit als een waarnemer op je schouder zit. Oordeel niet en zie het goede in iedereen.

Je doel is om weer balans in lichaam, geest en ziel te hebben. Polariteit en dualiteit zal geen invloed meer op je hebben wanneer je in het midden van het Pad loopt.

Zoek je hoogste waarheid en verkondig deze, en leef dan je waarheid met integriteit. Sta anderen toe hetzelfde te doen.

Leer en gebruik de Universele Wetten van Manifestatie, de door God gegeven hulpmiddelen die je zullen helpen om jouw versie van Paradijs op Aarde te creëren.

Deel de wijsheid die je hebt geïntegreerd met anderen: eerst door het voorbeeld te geven, dan door je daden, en tenslotte door je woorden.

Eis je Goddelijke Geboorterecht op: de liefde, vreugde, vrede, gezondheid en overvloed die de jouwe zijn als een geschenk van onze Vader/Moeder God.

Vraag elke dag jullie machtige IK BEN Aanwezigheid om je te overlichten, begeleiden en te sturen; luister dan naar de innerlijke wenken die je krijgt. Vraag aan het einde van elke dag de machtige Engel van Vergeving en de Violette Vlam om eventuele dissonante energie die je die dag hebt uitgezonden in evenwicht te brengen, te harmoniseren en te transmuteren, zodat de uitgestuurde energie onschadelijk wordt, en jij je voorbij de wetten van oorzaak en gevolg begeeft, naar een staat van genade.

***

Uit de engelenproducten van Ronna en Aartsengel Michaël:
het zegel van de legioenen van Aartsengel Michaël

Doordrenkt met de trillingen van de Liefde, bescherming en kracht van Aartsengel MichaëI. * Cloisonne in de kleuren goud, blauw en wit * Verkrijgbaar als hanger, reversspeld of sleutelhanger * $15,00 per stuk plus verzendkosten.

Omring jezelf en je geliefden in de bescherming van Aartsengel Michaël, de hoeder/opzichter van de Aarde en ons Sub-universum. Aartsengel Michaël en zijn Legioenen van Licht beantwoorden altijd onze oproepen om hulp.

Voor meer informatie en bestellen: http://www.ronnastar.com/products/products-angel-products.html

 

© 2009-2016 doorgegeven via Ronna, vertaald door F. Fooij
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net