AVATARS * OPGESTEGEN MEESTERS * GROTE WEZENS VAN LICHT
Doorgegeven via Ronna

Geliefde meesters, ook al lijkt het misschien niet zo vanuit jullie standpunt, er gebeuren wonderlijke dingen in dit Subuniversum. Velen van jullie zijn zich er nu van bewust dat jullie melkweg, en in het bijzonder jullie kleine planeet, de focus van deze gedenkwaardige gebeurtenissen zijn. Voordat jullie planeet gecreëerd werd, werd besloten dat het het Nulpunt of de centrale focus voor een nieuwe creatieve inspanning zou worden – waarbij het Engelenrijk, de Medeschepper-Goden, de Grote Wezens van Licht, en het Sterrenzaad uit het hele Omniversum Fragmenten van hun Essentie naar de Aarde zouden sturen, en daarmee ook hun Licht, hun wijsheid en hun verlangen om te helpen bij het volbrengen van het Grote Plan van de Schepper.

Tot op zekere hoogte reiken de hele mensheid en het Zielsbewustzijn van de Aarde naar binnen en naar boven om verbinding te maken met onze Vader/Moeder God, terwijl de Opperschepper vanuit de kern van Zijn Wezen de weg opent door alle Multi-universa heen – de Grote Centrale Zonnen, de Multi-Dimensies, en de vele rijken van de Schepping – om de schoonheid en de grootsheid van wat er door ons allen in de naam van onze Almachtige Schepper gecreëerd is te integreren en te oogsten. Diegenen onder jullie die stevig op het Pad van verruimd spiritueel bewustzijn staan beseffen dat jullie in unieke en ongekende tijden leven.

Grote Wezens van Licht, die nog nooit eerder hun thuis in de Grote Centrale Zon van hun Universum hadden verlaten, stemden erin toe om dit te doen, en om zich in kleinere Vonken van GodsLicht op te delen, zodat ze hun schittering, hun liefde en hun wijsheid naar planeet Aarde konden brengen. De Beminde Ene genaamd Jezus/Yeshua/Jeshua, de Grote Kumara’s, de Boeddha’s, Heer Melchizedek, Rama en Krishna, en het stralende en machtige Engelenrijk, om er maar een paar te noemen, kwamen van ver afgelegen Universa die gecreëerd werden lang voordat dit jonge Universum tot stand kwam. Wij van het aartsengelenrijk zijn ontstaan in het schemerige, oeroude verleden van het Omniversum, net als vele van de Opgestegen Meesters en Avatars die jullie kennen, en wij verzekeren jullie dat velen van jullie die op het gevorderde Pad van Ascensie zijn ook in andere Universa in jullie geïndividualiseerde bewustzijn kwamen.

Het Goddelijke Plan werd geperfectioneerd en de basis voor wat er op dit moment op Aarde gebeurt werd lang geleden gelegd. Die Grote Wezens reisden naar de lagere Dimensies – om te gaan wonen in de stralende Lichtsteden die verspreid zijn door de hele Zesde Dimensie – zodat ze de mensheid konden assisteren om succesvol de vele cycli te doorlopen van massaal ontwaken/Ascensie terug naar de rijken van ver-LICHT-ing. Daarnaast werd de Goddelijke Essentie van de Aarde gecodeerd met de Wit-Vuur Geheugen-ZaadAtomen, sleutels en codes, wat Haar eigen ontwaken zou activeren, en tevens het ontwakingsproces van de mensheid zou versnellen.

We houden er niet van om de aandacht op onszelf te richten, want het is onze grootste vreugde en onze missie om de Schepper en diegenen die onder onze hoede zijn te dienen, en er is geen eer nodig of gewenst. Het is echter noodzakelijk, zodat jullie volledig begrijpen wat onze missie op Aarde is en hoe nauw we altijd met jullie verbonden zijn geweest.

De geliefde Jezus/Jeshua kwam meer dan 2.000 jaar geleden naar Aarde, en verankerde samen met Aartsengel Uriël en Vrouwe Grace de deugden, aspecten en kwaliteiten van de Zesde Straal van toewijding, vergeving, genade, gratie, spirituele voeding en geloof in God. De lieflijke Vrouwe Maria, de vrouwelijke Aartsengel van de Vijfde Straal, die samen met Aartsengel Rafaël de kwaliteiten van overgave, onbaatzuchtigheid, toewijding en genezing uitstraalt, werd de eer toebedeeld om het Christuswezen op de wereld te zetten dat Jesus/Jeshua/Yeshua wordt genoemd. Echter, Maria werd uitgekozen voor een nog grotere taak en kans om de Schepper en de mensheid te dienen. Ze bracht in de grootst mogelijke mate de deugden van de Godin naar Aarde en verankerde die daar, zodat het proces van in balans brengen van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten van de Schepper op Aarde wederom kon plaatsvinden.

Velen van jullie zijn bekend met wat in Engeland de Michaël/Maria-lijnen genoemd worden. Er zijn “leylijnen” die door de Britse Eilanden, Duitsland, Frankrijk en vele andere, minder bekende gebieden in Europa en de hele wereld lopen. Wij willen jullie een beter begrip geven van het “Grote Plan” en van sommige mythen en wonderen van jullie geschiedenis. Duizenden jaren geleden in Aardse tijd, begonnen Vrouwe Maria, die de ontvangende/negatieve of vrouwelijke kristallijnen elektromagnetische stromen vertegenwoordigt, en ik, Michaël, die de positieve of mannelijke kristallijnen elektromagnetische stromen uitstraalt, de stromingen in de leylijnen van de Aarde in te brengen die nodig zijn om het gebalanceerde en harmonieuze gouden etherische grid-systeem van de Aarde opnieuw op te bouwen. Krachtstaven, Ascensiekolommen van Licht, of vortexen werden op essentiële locaties rondom de Aarde geplaatst. De heilige plaatsen, natuurlijke formaties die gebedshuizen werden, en ook grote kerken en tempels, zijn allemaal langs deze leylijnen en krachtplaatsen gebouwd.

Gedurende jullie vele levens op Aarde hebben jullie je steeds weer tot deze plaatsen aangetrokken gevoeld om spirituele voeding te ontvangen, maar er is veel meer gebeurd dan jullie denken. Ieder van jullie, hetzij door jullie fysieke aanwezigheid of tijdens jullie nachtelijk verblijf in het etherische, heeft niet alleen harmonieuze energie en coderingen van deze spiritueel fascinerende plaatsen ontvangen, maar heeft ook geholpen om ze te activeren en deze stromen van Licht over de Aarde te verspreiden. Jullie zijn zowel een zender als ontvanger van GodsLicht geworden – van de Aarde onder jullie en de hemel boven jullie. De Ziel van de Aarde en het Overzielsbewustzijn van de mensheid zijn wederom op elkaar afgestemd.

Ik word wel eens de “beschermer en hoeder van de mensheid” genoemd, en het is tijd dat jullie weten dat de beminde Vrouwe Maria het vrouwelijke aspect van de Godin is die de taak toegewezen kreeg om ook toezicht te houden op het verblijf en afdaling van de mensheid in dit Universum. Het is ons een grote eer en voorrecht geweest om bij jullie te zijn – om jullie door de eeuwigheden heen elke stap van de weg te leiden, beschermen en te sturen – terwijl jullie verder reisden om de jullie toegewezen taak uit te voeren: het eindeloos cocreëren van werelden en wonderbaarlijke dingen.

De herinnering aan hoe wij samenkwamen en jullie OverLichtten met onze geïndividualiseerde Essentie en liefde werd – samen met de Essentie van de Schepper – diep in jullie Ziel en geheugen begraven zodat jullie dit in het geheugen van jullie ZieleZelf nooit zouden vergeten, zelfs al zouden jullie het bewust vergeten.

Koning Arthur, de Vrouwe van het Meer, Jeanne d’Arc en vele mythische, historische personages brachten elk een buitengewone hoeveelheid van de Essentie van Vrouwe Maria en van mijn Essentie voort om het bewustzijn van de Aarde en de harten van de mensheid er mee te vullen. Dit is waarom deze mythen nooit oud worden, en waarom ze ons dierbaar zijn gebleven. Ze toveren herinneringen tevoorschijn aan de tijd dat we samen waren in de hogere rijken, voordat jullie missie in de werelden van dichtheid begon. Jullie zijn je onze nauwe en Goddelijke verbinding aan het herinneren, en wanneer we in geest en hart worden herenigd, is dat een zeer vreugdevolle en aangename tijd voor ons allemaal.

Om jullie een beter begrip te geven van wat er op Aarde heeft plaatsgevonden en hoe perfect het plan van de Schepper was en is, zullen we teruggaan in jullie geschiedenis naar ongeveer 5000 voor Christus op basis van jullie tijdswaarneming, naar het moment dat de Avatar Rama naar Aarde kwam. Het Christuswezen in menselijke vorm dat Rama genoemd werd, die de eigenschappen, deugden en kwaliteiten van de Schepper voor dat tijdperk naar de Aarde bracht, werd overLicht met mijn Essentie die de Eerste Straal van Goddelijke Wil draagt. Velen van jullie stammen van mij af, en jullie dragen de Essentie van engelen in jullie DNA en Ziel. Het verschil is dat Rama de grootste infusie van mijn Essentie droeg die ooit naar de Aarde gebracht is om de basis voor de toekomst te leggen, voor de tijd die we op dit moment ervaren. De liefde van de Schepper is altijd de belangrijkste overLichtende focus bij elke Avatar geweest; ze brengen echter verschillende leringen voort, die, welke het meest geschikt zijn voor de tijd en het huidige bewustzijnsniveau van de mensheid.

Krishna volgde Rama, en daarna kwamen Gautama Siddhartha, de Boeddha, en talloze andere Avatars. Aartsengel Maria, als de draagster van de Godinnenenergie of het vrouwelijke aspect van de Schepper, speelde een belangrijke rol in het leven van deze grote Avatars. In het leven van Rama werd zijn vrouw Sita overLicht met de essentie van Maria. In het leven van Krishna was het een spirituele vriend en metgezel, die verstoken was van fysiek verlangen. Natuurlijk was de bekendste rol van Maria die van moeder en mentor van Jeshua. Ze is al die duizenden jaren op de achtergrond gebleven, maar haar grote liefde en toewijding voor de Schepper en de mensheid zijn altijd een belangrijke kracht op Aarde en in de hogere rijken geweest.

Vele andere grote Wezens van Licht hebben de Aarde door de eeuwen heen bezocht – Lao-Tzu, Confucius, Abraham, Mozes en Mohammed om er maar een paar te noemen. De Beminde Kuan Yin werd overLicht met de Essentie van Vrouwe Maria en bracht de kwaliteiten van mededogen, rechtvaardigheid en genezing naar Aarde. Jullie zijn bekend met deze Grote Meesters, of zouden het moeten zijn, want ze hebben allemaal bepaalde facetten, aspecten en deugden van de Schepper uitgebeeld, en hebben een belangrijke rol op Aarde gespeeld als vertegenwoordigers van de Schepper.

Wat niet wijd en zijd bekend is, is dat het aartsengelenrijk ook een integrale rol heeft gespeeld in dit Goddelijke drama van afdaling in de werelden van materiële vorm. Door de eeuwen heen heeft elke aartsengel een belangrijke rol gespeeld in het verankeren en uitstralen van specifieke aspecten, eigenschappen, kwaliteiten en deugden van de Schepper. Ze waren afgestemd op de grote Avatars en communiceerden met hen, en ze hebben deze wonderlijke Wezens met hun eigen pracht en deugden overLicht. De Avatars waren de fysieke, menselijke vertegenwoorders van de Schepper voor een bepaalde tijdsperiode, en de Aartsengelen waren hun spirituele OverLichtende verbinding met onze Vader/Moeder God.

Deze unieke tijd is nooit eerder meegemaakt op Aarde, en ook al zijn er op dit moment vele krachtige Avatars en Opgestegen Meesters op Aarde, er zal niet slechts één grote Avatar naar de Aarde gestuurd worden om de mensheid te OverLichten, begeleiden en inspireren. Ieder van jullie heeft het potentieel om voor deze op handen zijnde glorieuze tijden een Opgestegen Meester te worden. We hebben jullie een gouden belofte gedaan, en die belofte houdt in dat het niet uitmaakt hoeveel of hoe weinig Christuslicht of Essentie van jullie Goddelijke Zelf jullie bij je geboorte voortgebracht hebben, jullie hebben de mogelijkheid om de volledige grootsheid van jullie GodsStraal en IK BEN Aanwezigheid in je op te nemen. Dat is waar het bij Ascensie om gaat: je fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen weer in evenwicht en harmonie brengen zodat Spirit wederom kan afdalen en de leiding kan overnemen. Onthoud echter dit: alles wat jullie in je opnemen moeten jullie gebruiken voor het hoogste goed van allen, en dan, mijn liefsten, zal jullie zelfs nog meer gegeven worden.

Mijn liefsten, mijn vlammende Zwaard van Licht werd gecreëerd middels gedachte en energie uit mijn diepste wezen, en doordrenkt met de dynamische energieën van de Scheppers Eerste Straal van Goddelijke Wil. Het is een zwaard van verlossing, een zwaard van hoop, een zwaard van vrijheid, een geschenk dat ik jullie aanbied om de ketenen van jullie eigen miscreaties te verbreken, en om jullie te bevrijden van de illusionaire banden met de Derde/Vierde Dimensie. Wij vragen jullie om de ontzagwekkende kracht van de Eerste Straal van Goddelijke Wil en Kracht, én de Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht aan te nemen en te gebruiken om opnieuw te creëren in harmonie met de Goddelijke Wil van de Schepper. Wij verzoeken jullie dringend, om wederom jullie Goddelijke recht als een medeschepper onder leiding van onze Vader/Moeder God op te eisen.

De kelk die wij jullie nu in deze gedenkwaardige tijden van grote verandering aanbieden is gevuld met het Elixir van Liefde/Licht, de Twaalfvoudige Vlam van onze Vader/Moeder God. Het bevat het Kosmische Vuur van nieuwe schepping dat zal worden gebruikt om de nieuwe Gouden Melkweg te vormen en om dit Universum uit te breiden in de leegte. Drink diep mijn geliefden en getrouwen, want jullie zijn het Sterrenzaad van de toekomst. Wij omringen en omhullen jullie in onze aura van liefde en bescherming.

IK BEN Aartsengel Michaël.

© 2009-2016 doorgegeven via Ronna Herman Vezane, vertaald door F. Fooij
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net

***

BECOMING A COSMIC TELEPATH AND A WORLD SERVER ** OPENING TO CHANNEL – ENGELSTALIG
(EEN KOSMISCHE TELEPAAT EN WERELDDIENAAR WORDEN ** OPENEN OM TE CHANNELEN )
** Verruimd bewustzijn en mentale telepathie zijn aspecten van jullie Goddelijk erfgoed. Dit vermogen moet echter opnieuw geactiveerd en geoefend worden als je een bekwaam en zuiver kanaal wilt worden. Een belangrijk onderdeel van Zelfmeesterschap is het ontwikkelen van het vermogen om je te verbinden en te communiceren met je Beschermengelen, je Spirituele Gidsen en Hemelse leerkrachten. Daarom heb ik, onder leiding van AA Michaël en de Kosmische Raad, de opdracht gekregen om deze waardevolle informatie aan te bieden aan alle getrouwe aspiranten op het Pad. ** OPENING TO CHANNEL * 160 pagina’s met belangrijke informatie * $ 20,- plus verzend- en administratiekosten

ACU-TONING * DE VERSCHILLENDE LICHAAMSSYSTEMEN HELEN EN IN BALANS BRENGEN
ANGEL TUNERS (engelenstemvorken)* set van drie kristalstemvorken: $ 70,00 plus verzendkosten
BODY TUNERS (lichaamsstemvorken)* set van 2 stemvorken: $ 60,00 plus verzendkosten
CRYSTAL TUNER (kristalstemvork)* één enkele stemvork: $ 35,00 plus verzendkosten
SPACE CLEARING KIT (ruimtezuiveringsset) * bevat een kristalstemvork en een natuurlijk kwartskristal * breng hoger frequentiële geluidsgolven voort door met de stemvork op het kristal te tikken en zuiver zo ruimtes van negatieve energie: $ 45,00 plus verzendkosten
OM TUNER, OTTO TUNERS (Om-stemvork, Otto-stemvorken) * 32 cps, 64 cps of 128 cps. Elk: $ 55,00 plus verzendkosten
Set van vier Goddelijke Stemvorken in een blauw fluwelen zakje: $ 135,00 plus verzendkosten

De stemvorken worden met gebruiksaanwijzing geleverd.